V jednom z pražských měsíčníků vyšel článek o našem programu Houstone, máme problém.

21.01.2016 08:04

Téměř nám uniklo...

V elektronickém měsíčníku U nás (Libuš a Písnice) vyšel článek našem programu Houstone, máme problém, který jsme 3. listopadu prezentovali v ZŠ Meteorologická.

 

BESEDÁRIUM:
„HOUSTONE, MÁME PROBLÉM!“
 

Bylo úterý 3. listopadu…
„Letěli jsme na planetu Cybertron.
Byli jsme v Besedáriu
a učili jsme se, jak být astronautem.
Ale měli jsme problém. První
problém: zničila se nám data, druhý
problém: chyběl nám kyslík a poslední
problém: v raketě byly organismy.“
Nguyen Khoi Nguyen (Tom)
 

Vlastně to bylo takhle: „Šli jsme
na zábavnou matematiku. Měli
jsme spoustu zábavných úkolů.
Byli jsme rozděleni na tři týmy
podle barevných šátků oranžové,
modré a zelené barvy. Pořadem nás
provázeli Veronika a Kuba. Všichni
jsme se stali astronauty. Na konci
akce jsme všichni dostali odměny
za to, jak jsme si v úkolech vedli.
Dostali jsme malá připínací zvířátka.“
Nikola Nováková, 4. C
 

Někdo to viděl tak: „Od 8:00 do
10:00 jsme byli na akci Houstone,
máme problém. Nejdříve jsme měli
výcvik, potom jsme vyletěli do vesmíru.
Při výcviku jsme dělali různé
úkoly. Byli jsme rozděleni do tří
týmů zelených, modrých a oranžových.
Ve vesmíru se nám stalo ně-
kolik nehod: nefunkční data, utíká-
ní kyslíku a cizí vesmírné organismy
na palubě − to jsme museli také
vyřešit.“ Vojtěch Janota, 4. C
 

Jiný vše popsal onak: „Byli jsme
v tělocvičně na akci Besedárium:
Houstone, máme problém. Bylo to
v ZŠ Meteorologická. Ze začátku
každý dostal různě barevný šátek.
Barvy šátků byly: oranžový (kde
jsem byl já), modrý a zelený. Byli
jsme hodně dobrý tým. Dělali jsme,
jakože byla Země přelidněná, a tak
jsme museli najít nejvhodnější novou
planetu k obydlení. Dělali jsme
různé úkoly, třeba jsme museli
zjistit, jestli přistáváme na správných
souřadnicích.“ Patrik Slepič-
ka, 4. C
 

Anebo to bylo takhle? „Akce
byla zábavná a příjemná. Měli jsme
řešit různé a zábavné úkoly. Byly
matematicky pro nás náročné, ale
nakonec jsme všechny zvládli. Myslím,
že náš tým modrých dopadl
dobře a dozvěděli jsme se i hodně
informací o vesmíru. Akce se konala
dvě hodiny. Vymysleli jsme si
vlastní planetu a taky jsme si ji pojmenovali
podle sebe: Cybertron.
Akci bych dal osm bodů z deseti,
protože se mi hodně líbila.“ Vojtěch
Fousek, 4. C
 

Či ještě jinak? „Jelikož jsme byli
v tělocvičně, museli jsme být potichu,
protože se tam všechno, co
jsme řekli, rozléhalo. Poslední úkol
mě bavil, měli jsme hodit létající
talíř do rakety naší barvy. Na konci
jsme dostali malé panďuláky. Klidně
bych tam šla ještě.“ Anna Nová-
ková, 4. C
 

Do vesmíru neletěla jenom 4.C.
Také 4.A si užila pěknou akci pro
osvěžení hodin matematiky: „Nakonec
děti doplňovaly do slepé
mapy vesmíru planety, kosmické
lodě a předměty, které byly k vidění
ve Star Wars. Celkově můžu
napsat, že se děti i učitelé skvěle
bavili. Šlo o skvělý nápad, jak spojit
zábavu s poznáním nových vě-
domostí. Myslím, že na opravdové
učivo o planetách a vesmíru se teď
děti budou už jenom těšit.“ Matěj
Mašek, 4.A
 

Co dodat? „Akce se mi velmi lí-
bila a doufám, že se příští rok bude
opakovat.“ Lukáš Plánka, 4.A
Připravily: Eliška Šveňková, třídní
učitelka 4.C, Hedvika Mašková,
třídní učitelka 4.A, upraveno (red)

 

zdroj - https://www.praha-libus.cz/unas/U-nas-12-2015.pdf -