Začal rok technického vzdělávání

23.01.2015 08:41

Zástupci vlády v čele s premierem Bohuslavem Sobotkou a Svazu průmyslu a dopravy ČR zastoupeného prezidentem Jaroslavem Hanákem seznámili veřejnost ve čtvrtek 15. ledna s projektem „Rok průmyslu a technického vzdělávání“.
Oficiálního zahájení v pražském Národním technickém muzeu se zúčastnil i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek nebo ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a další významní hosté.
Kampaň má postupně změnit pohled na průmysl jako na moderní součást ekonomiky 21. století, dále zvýšit zájem o technické obory a upravit systém vzdělávání právě směrem k podpoře technických oborů.

Rádi podpoříme a oživíme vaši výuku technicky zaměřenými programy Řemesla a Škola vynálezů.

Více zde: https://www.besedarium.cz/programy/