Amélie ve světě komiksu - V ANGLIČTINĚ (program pro žáky 3. - 5. tříd ZŠ)

Amélie ve světě komiksu - V ANGLIČTINĚ (program pro žáky 3. - 5. tříd ZŠ)

Je známo, že komiks je médium často využívané v učebnicích angličtiny. Taktéž se doporučuje dětem, které se začínají učit číst. 

Komiks usnadňuje pochopení příběhu a zjednodušuje osvojení slovní zásoby. A v neposlední řadě je mezi dětmi velmi oblíbený. 

Proto jsme spojili příjemné s užitečným. Oblíbenou besedu o komiksu si nyní můžete objednat také v angličtině. 

 

Komiksový program v angličtině vychází z literárně výtvarného programu, který vznikl díky spolupráci s nakladatelstvím Albatros, spisovatelkou Petrou Neomillnerovou a výtvarníkem Lubomírem Kupčíkem. Účastníci programu tak budou mít jedinečnou příležitost nahlédnout pod pokličku komiksu, který vznikl na základě bestselleru Amélie a tma. Děti se dozví, proč knižní Amélie vypadá trochu jinak, než Amélie komiksová, nahlédnou do zákulisí skic a návrhů, seznámí se s výtvarnou stránkou komiksové řeči a stylizace a v neposlední řadě se možná naučí i to, jak komiksovou Amélii nakreslit. 

A to téměř celé v angličtině.

 

Cílem programu je zábavnou formou nejen odkrýt některé z tajů komiksu, ale především rozvíjet přirozenou schopnost dětí komunikace beze strachu. Ukážeme dětem, že lépe je mluvit anglicky s chybami, než vůbec. Podpoříme jejich přirozenou schopnost dorozumět se. Pomocí hry s bublinami vyzpovídáme komiksové postavy (pochopitelně anglicky) a děti si vyzkouší roli tlumočníků. Několikrát se budeme zabývat popisem situací i postav. Co děti nedokáží anglicky pojmenovat, zkusí opsat nebo zahrát. Ukážeme jim, že i konverzace v angličtině může být zábava a legrace. 

 

Použité techniky: dramatizace, práce s originálními pracovními listy, prezentace na dataprojektoru či interaktivní tabuli. Program využívá jednoduchou a srozumitelnou angličtinu, které děti dokáží porozumět. 

 

Program je určen pro žáky 3. - 5. tříd ZŠ
Trvání besedy 90 minut
Kapacita max. 40 žáků
Pomůcky: dataprojektor (s možností přehrávání zvuku a videa), počítač. Účastníci potřebují psací potřeby. K besedě jsou připraveny speciální pracovní listy. Jejich rozkopírování není zahrnuto v ceně.