Dobrodružná matematika "Honba za pokladem Černého piráta" - interaktivní program pro žáky 1. a 2. tříd

Dobrodružná matematika "Honba za pokladem Černého piráta" - interaktivní program pro žáky 1. a 2. tříd

Náplň programu:

Děti se stanou  námořníky a v doprovodu svých lektorů – kapitána a kormidelníka – se  vydají na nebezpečnou cestu po moři, aby dopadly Černého piráta. Cílem programu je ukázat, že matematika je všude kolem nás a že počítání může být zábava.

Program je inspirován metodou výuky matematiky dle prof. Hejného a připraven za supervize odborníků na tuto metodu a pedagogů ze základních škol.


Využívá vlastních, speciálně vyrobených pomůcek, které dětem snáze evokují prostředí lodi a dokreslí atmosféru dobrodružné cesty.

 

Cíl programu:

Program klade důraz na interakci a přímou spolupráci s dětmi. Odehrává se v prostoru mimo třídu, tedy v tělocvičně, družině nebo venku, aby si děti celý program nespojovaly s výukou, ale aby jim získaná zkušenost poskytla představu o praktickém využití matematiky.

Během programu se děti zúčastní dobrodružné výpravy na záhadný ostrov Černého piráta, kde je ukryt poklad. Budou se muset vypořádat s praktickými záležitostmi, jako je příprava zásob na cestu či výroba vlajky. Během cesty po moři zažijí dobrodružství s velrybou a mořskými pannami. Na ostrově Černého piráta budou muset vyluštit zašifrovanou mapu, dostat se ze zajetí, překonat propast a najít tu správnou pevnost.

Všechny tyto úkony jsou cílené na využití aritmetiky (sčítání, odčítání, násobení), geometrie (práce s tvary, poznávání rovinné geometrie, tvorba a přeměna tvarů, práce s obsahem a obvodem). Součástí programu jsou slovní úlohy, zkušenosti s kombinatorikou, s náhodou a pravděpodobností.

Program využívá prvků dramatické výchovy a neopomíná mezipředmětové vztahy.

 

Doba trvání: 2 vyučovací hodiny (90 - 100 minut)
Kapacita: do 30 žáků(1 třída)
Pomůcky: sportovní oblečení
Požadavky na prostor: tělocvična, herna nebo hřiště (za hezkého počasí)


 

 

Lektoři:


Veronika Krištofová, zakladatelka projektu Besedárium
Jakub Křikava, dramatik, herec a hudebník

 

 

 

Poděkování: 

Sdružení H-mat
Jitka Michnová
Věra Kovačková
Roman Kýbus (autor obrazu)

 

Námořnická píseň

 

1) Všichni na palubu, právě svítá,
moře už nás vítá.

 

R: Vzhůru za pokladem,
za pirátským zlatem.

 

2) Raz, dva, tři, čtyři, počítáme,
kolik sudů máme.

 

R: Vzhůru za pokladem....

 

3) Vítr severák plachty vzdouvá,
moře s námi houpá.

 

R: Vzhůru za pokladem...

 

4) Hej, piráte, zvdej to, kámo,
nemáš šanci žádnou.

 

R: Vzhůru za pokladem...