Dobrodružná matematika "Houstone, máme problém" - interaktivní program pro žáky 3. a 4. tříd

Dobrodružná matematika "Houstone, máme problém" - interaktivní program pro žáky 3. a 4. tříd

Náplň programu:

Program "Houstone, máme problém" volně navazuje na program "Honba za pokladem Černého piráta". Tentokrát se děti stanou specialisty na dobrodružné a pro lidstvo zásadně důležité výpravě do vesmíru. V doprovodu dvou odborně vycvičených pilotů absolvují velmi nebezpečnou a objevitelskou cestu, jejímž cílem je nalézt planetu, kam by se mohlo lidstvo přestěhovat. 
 
Cílem programu je ukázat, že matematika je všude kolem nás a že počítání může být zábava.

 

Program je stejně jako verze pro mladší žáky inspirován metodou výuky matematiky dle prof. Hejného a připraven za supervize odborníků na tuto metodu a pedagogů ze základních škol.


Využívá vlastních, speciálně vyrobených pomůcek a kostýmů, které dětem snáze evokují prostředí vesmírné lodi a dokreslí atmosféru dobrodružné cesty.

 

Cíl programu:

Program klade důraz na interakci a přímou spolupráci s dětmi. Odehrává se v prostoru mimo třídu, tedy v tělocvičně, družině nebo venku, aby si děti celý program nespojovaly s výukou, ale aby jim získaná zkušenost poskytla představu o praktickém využití matematiky.

 

Během programu se děti zúčastní dobrodružné výpravy, během které se budou muset vypořádat s praktickými záležitostmi, jako je rozbor amtosféry planet, příprava letu a jeho správné načasování, řešení krizové situace během letu (porucha dat, pláště lodi a jiné) a je docela klidně možné, že se setkají i s mimozemšťany. 

 

Všechny tyto úkony jsou cílené na využití aritmetiky (sčítání, odčítání, násobení), geometrie (práce s tvary, poznávání rovinné geometrie i 3d objektů, tvorba a přeměna tvarů, práce s obsahem a obvodem). Součástí programu jsou slovní úlohy, strategické plánování, využití kombinatoriky a pravděpodobnostních jevů. V prvcích Hejného metody se soustředí na jiná prostředí, než program pro 1. a 2. třídy, pracuje např. s vývojovými diagramy, geodeskami, výstavištěm a dalšími. 

 

Program využívá prvků dramatické výchovy, imaginace, sociální výchovy a neopomíná mezipředmětové vztahy, tj. technické vzdělávání (rozvoj slovní zásoby), člověk a jeho svět (enviromentální výchova, vesmír, Sluneční soustava, atp.).

 

Doba trvání: 2 vyučovací hodiny (90 - 100 minut)
Kapacita: do 30 žáků(1 třída)
Pomůcky: sportovní oblečení
Požadavky na prostor: tělocvična, herna nebo hřiště (za hezkého počasí)

 

Lektoři:


Veronika Krištofová, zakladatelka projektu Besedárium
Jakub Křikava, dramatik, herec a hudebník

 

Poděkování:

Klára Kochová

Tereza Křikavová

Helena Pecháčková


Autorem titulního obrazu je Martin Zhouf.