Hledání Jana Husa - vzdělávací program pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Hledání Jana Husa

 

Představení osobnosti Jana Husa prostřednictvím knihy H. U. S., která právě vychází v nakladatelství Kalich s vtipnými ilustracemi Lukáše Fibricha. 


Účastníci besedy budou společně objevovat, jak se v čase proměňovala interpretace významu Jana Husa. Studentům budou předkládány různé situace, ke kterým budou zaujímat stanoviska, aby si sami pro sebe uvědomili, kdy by volili kompromis, kdy by ustoupili a kdy je nutno čelit světu a hájit vlastní pravdu. Dalším sledovanou linií je práce s citáty Jana Husa, T. G. Masaryka, K. H. Borovského či V. Havla, které jsou v knize použity jako samostatná linie.
Beseda tak sleduje nejen cíle dějepisu, ale i průřezových témat osobnostní a sociální výchovy a výchovy mediální. 


Beseda je určena pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.
Beseda trvá dvě vyučovací hodiny (90 min) a její součástí je prezentace na dataprojektor či interaktivní tabuli.

Potřebné pomůcky: psaní náčiní a černobílé pracovní listy, které je třeba nakopírovat, případně částku za kopírování listů pro žáky zahrnout do honoráře

Mgr. Klára Smolíková je nejen autorkou knihy H. U. S. (Kalich 2015), ale také oceňované publikace Husité (Albatros 2012). Pracovala v Husitském muzeu v Táboře, spolupracovala na lektorských programech hravé třebíčské expozice Cesty časem a nové expozice v Husově domě v Kostnici.