Klíčové roky našich novodobých dějin - přednáška pro studenty středních škol

Klíčové roky našich novodobých dějin - přednáška pro studenty středních škol

Náplň přednášky:


Pořad Klíčové roky našich novodobých dějin  pojednává o základních událostech naší historie v letech  1945, 1948-1949, 1968-1969 a 1989. Pro lepší  pochopení ukážeme tyto důležité roky i na několika událostech spojenými s hokejem a Jaromírem Jágrem.  Kolektivizace, politické procesy, budování socialismu a jeho konec  zasáhli celou společnost. Ukážeme jakým způsobem postupoval režim proti svým odpůrcům i nevinným.

Program využívá dobové fotografie, zvukové i filmové záznamy.


Součástí jsou pracovní listy (nejsou zahrnuty v ceně programu).


Program je určen pro studenty středních škol
Trvání besedy 90 minut
Kapacita max. 50 studentů
Pomůcky: dataprojektor (s možností přehrávání zvuku a videa), počítač. Účastníci potřebují psací potřeby.

Autor programu: Mgr.Václav Krištof (zakladatel Společnosti Josefa Škvoreckého, aj.)