Komiksem ke čtenářství - interaktivní program pro předškolní děti

Bertík a Bibi
Komiksem ke čtenářství

 

Beseda o komiksu určená pro předškolní děti a žáky prvních ročníků využívá kulisy nového komiksu Na hradě Bradě z autorské dílny Kláry a Honzy Smolíkových, který vydává nakladatelství Albatros a který byl knihovnami letos vybrán jako tvář Noci s Andersenem. Komiksové příběhy rodiny Bradových, které vycházely v časopisu Sluníčko, vytvoří kouzelné kulisy pro hry a živé obrazy. Společně s Bertíkem a Bibi navštívíme pohádkové bytosti z hradu i podhradí.

 

Cíl besedy


Komiks připravuje nečtenáře a začínající čtenáře na čtení, vytváří důležité čtenářské návyky. V besedě se proto pracuje s komiksovou řečí a porozuměním výrazovým prostředkům komiksu. Lektoři volí metody dramatické výchovy, atraktivně představují komiksové postupy a v průběhu hravé besedy zařazují pracovní listy. Některá cvičení obsahují grafomotorické úlohy převzaté z knihy Šimonovy pracovní listy 11 (Portál 2012) od stejné autorské dvojice Kláry a Honzy Smolíkových.

 

Doba trvání: 60 minut
Kapacita: 30 dětí
Pomůcky: tužky a pastelky
 

Součástí programu jsou černobílé pracovní listy, které je třeba nakopírovat, případně částku za kopírování listů pro žáky zahrnout do honoráře. Možnost využití prezentace (dataprojektor nebo interaktivní tabule) výhodou.


Autorka kurzu: Mgr. Klára Smolíková, spisovatelka, metodička a muzejní pedagožka
Lektoři: Michaela Pexová, Venuše Makrlíková, Ladislav Svatoš