Od husy k Husovi, od Husa k husitům - interaktivní beseda pro žáky 3. - 5. tříd ZŠ

 Vydejte se s námi po stopách Jana Husa. Letos si připomínáme šest set let od jeho upálení. Kdo to byl a v jaké době žil? Co znamenal pro své vrstevníky a proč ho lidé následovali? Proč založili husité město Tábor a jakými zbraněmi bojovali?


Za pomoci knihy Husité a novinkové publikace Husův dům z nakladatelství Albatros, které napsala Klára Smolíková, se žáci zábavnou formou dozvědí základní historická fakta o husitství. Připraveny budou pracovní listy a řada her, využívány budou metody dramatické výchovy.

 

Cíl besedy
 

Smyslem besedy není dublovat učivo dějepisu, ale vtáhnout žáky do dobrodružství objevování. Program je ovlivněn muzejní pedagogikou a snaží se účastníky nasměrovat k rozlišování mezi tím, co víme a co si o historii domýšlíme. Oživujícím prvkem je využití komiksové nadsázky a zkratky.

 

Interaktivní beseda je určena pro žáky 3. až 5. tříd ZŠ.
Doba trvání: 90 minut
Kapacita: 50 žáků
Pomůcky: tužky a pastelky, dataprojektor nebo interaktivní tabule

 

Součástí programu jsou černobílé pracovní listy, které je třeba nakopírovat, případně částku za kopírování listů pro žáky zahrnout do honoráře.

 

Autorka kurzu: Mgr. Klára Smolíková, spisovatelka, metodička a muzejní pedagožka. Pracovala v Husitském muzeu v Táboře, spolupracovala na lektorských programech hravé třebíčské expozice Cesty časem a nové expozice v Husově domě v Kostnici.