Případ "Havel / Kundera / Škvorecký" - program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, studenty gymnázií a středních škol.

Případ "Havel / Kundera / Škvorecký" - program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, studenty gymnázií a středních škol.

 

Česká literatura a kultura 60. - 90. let 20. století

Co spojuje nebo rozděluje Václava Havla, Josefa Škvoreckého a Milana Kunderu? Jak tyto tři osobnosti ovlivnily literaturu, kulturu a politiku v 50. -90. letech 20. století? Jak prožívaly všechny turbulentní a dramatické změny doby, ve které žily, a kterou spoluvytvářely? Na tyto otázky odpovídá nový program Besedária pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty gymnázií a středích škol. 

Setkání českých spisovatelů ve Philadelphii při protestu proti Havlovu uvěznění, listopad 1980

 

Václav Havel byl z milionářské rodiny a měl levicové sklony, Josef Škvorecký byl silně věřící katolík z buržoazní rodiny z českého maloměsta, Milan Kundera začal jako mladý komunista, stal se jednou z hlavních tváří „Pražského jara“ a dnes je světovým spisovatelem, který píše francouzsky.

Tři rozdílné osobnosti, které zasáhly do osudů Československa. Havlovy hry a politika, Škvoreckého Zbabělci, Mirákl a Příběh inženýra lidských duší a provozování exilového nakladatelství 68 Publishers a Kunderovy romány Žert, Nesnesitelná lehkost bytí a Nesmrtelnost.

 

Účastníci programu se seznámí s literárním, kulturním a politickým obdobím 50. až 90. let 20. století prostřednictvím osudů Václava Havla, Josefa Škvoreckého a Milana Kundery. Během besedy se posluchači dozví podrobnosti o literárních, kulturních a společenských souvislostech a vztazích mezi tehdejšími spisovateli a kulturními pracovníky. Dozvědí se, jak se vydávaly samizdaty a knihy v exilových nakladatelstvích, a jak se knihy dostávaly do Československa.

 

Cíl programu

Cílem besedy je společné objevování kulturních, literárních a politických souvislostí na pozadí dějinných událostí. Moderní dějiny Československa, které ovlivnili Havel, Škvorecký a Kundera. Filmové a zvukové ukázky, dobové fotografie a dokumenty z Československa i exilu.  

Žáci budou moci osahat exilové časopisy (Svědectví, Západ, Rozmluvy, Obrys…), samizdaty a knihy z exilových nakladatelství (68 Publishers, Index, Konfrontace, Rozmluvy), knihy Václava Havla, Josefa Škvoreckého a Milana Kundery.

Škvorecký s Kunderou v Niagara Falls, 1975

 

O autorovi programu

Václav Krištof je absolventem pedagogické fakulty UK. V roce 1989 založil Společnost Josefa Škvoreckého. Společnost se zabývá spravováním odkazu Josefa a Zdeny Škvoreckých, s nimiž Václava Krištofa pojil a stále pojí blízký osobní vztah. Později založil rovněž Soukromé gymnázium Josefa Škvoreckého a Vyšší odbornou školu tvůrčího psaní Josefa Škovreckého, z níž se později vyvinula Literární akademie. Věnuje se také pořádání konferencí a popularizaci Škvoreckého díla.
 

Václav Krištof je absolventem pedagogické fakulty UK. V roce 1989 založil Společnost Josefa Škvoreckého. Společnost se zabývá spravováním odkazu Josefa a Zdeny Škvoreckých, s nimiž Václava Krištofa pojil a stále pojí blízký osobní vztah. Později založil rovněž Soukromé gymnázium Josefa Škvoreckého a Vyšší odbornou školu tvůrčího psaní Josefa Škovreckého, z níž se později vyvinula Literární akademie. Věnuje se také pořádání konferencí a popularizaci Škvoreckého díla.

 

 

Program je určen pro žáky 8. a 9. tříd a pro studenty gymnázií a středních škol. 

Maximální počet 50 žáků. 

Časová dotace 90 minut. 

K besedě je potřeba dataprojektor či interaktivní tabuli s počítačem. 

Ceny programu naleznete v našem ceníku.