Proč Josef Škvorecký nehrál na saxofon? - Beseda pro žáky 8. a 9. tříd a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Proč Josef Škvorecký nehrál na saxofon? - Beseda pro žáky 8. a 9. tříd a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Účastníci besedy se seznámí s Josefem Škvoreckým, jako základem pro literární období 50. až 90 let 20. století. Během besedy se blíže seznámí s podrobnostmi literárních i mezilidských souvislostí a vztahů mezi Josefem Škvoreckým a jeho kolegy Havlem, Kunderou, Hrabalem a dalšími.

 

Cíl programu:

Cílem besedy je společné objevování společenských, kulturních a literárních souvislostí života a vlivu J. Škvoreckého na pozadí dějinných událostí. Filmové ukázky, dobové fotografie, ale také autentické nahrávky v podání Josefa Škvoreckého či Jiřího Bartošky ozvláštní úryvky z klíčových děl Sedmiramenného svícnu, Zbabělců, Miráklu, Inženýra lidských duší, Scherzo capriccioso a dalších.

Součástí besedy jsou i ukázky z časopisů (Svědectví z Paříže, Západ z Toronta, Rozmluvy, Obrys…), samizdatu a exilových knih a jejich nakladatelství (68 Publishers, Index, Konfrontace, Rozmluvy, aj.)

 

Program je určen pro žáky 8. a 9. tříd. 
Trvání besedy 90 minut
Kapacita max. 50 dětí
Pomůcky: dataprojektor (s možností přehrávání zvuku a videa), počítač. Účastníci potřebují psací potřeby. K besedě jsou připraveny speciální pracovní listy. Jejich rozkopírování není zahrnuto v ceně. 

 

Autor programu: Václav Krištof (zakladatesl Společnosti Josefa Škvoreckého, aj.)