Jaký byl Josef Škvorecký? Beseda s autorem knihy o Josefu Škvoreckém pro žáky 8. a 9. tříd a pro žáky gymnázií a středních škol

Jaký byl Josef Škvorecký? Beseda s autorem knihy o Josefu Škvoreckém pro žáky 8. a 9. tříd a pro žáky gymnázií a středních škol
 
Josef Škvorecký je osobností, která českou kulturu ovlivnila hned několika způsoby. Jako spisovatel dokázal stvořit knihy, které dodnes baví, dojímají a svým jazzovým rytmem dokážou rozvášnit nejednoho čtenáře. Jako nakladatel udržoval společně se svou manželkou prostřednictvím exilového 68 Publishers českou literaturu při životě, když jí bylo nejhůř.
 
Jaký ale byl? Jak vypadalo jeho dětství a dospívání? Jak prožíval všechny turbulentní a dramatické změny doby, která mu byla určena?
 
Nahlédněte za oponu známých faktů ze Škvoreckého života a seznamte se s ním prostřednictvím jedinečných materiálů, bohaté fotodokumentace z rodinných archivů i úryvků z jeho děl blíže, osobněji a hlouběji.

Josef Škvorecký je osobností, která českou kulturu a někdy i politiku ovlivnila hned několika způsoby. Jako spisovatel dokázal napsat knihy, které dodnes baví, dojímají a svým jazzovým rytmem dokážou rozvášnit nejednoho čtenáře. Jako nakladatel udržoval společně se svou manželkou prostřednictvím exilového 68 Publishers českou literaturu při životě, když jí bylo nejhůř. Jaký ale byl? Jak vypadalo jeho dětství a dospívání? Jak prožíval všechny turbuletní a dramatické změny doby, kterou žil a spoluvyvářel? 

Nahlédněte za oponu známých faktů ze Škvoreckého života a seznamte se s ním prostřednictvím jedinečných materiálů, bohaté fotodokumentace z rodinných archivů i úryvků z jeho děl blíže, osobněji a hlouběji s Václavem Krištofem, autorem knihy o Josefu Škvoreckém. 

Účastníci besedy se seznámí prostředcnictvím života a díla Josefa Škvoreckého a s literárním a kulturním obdobím 50. až 90. let 20. století. Během besedy se posluchači dozví podrobnosti o literárních, kulturních a společenských souvislostí a vztahů mezi Josefem Škvoreckým a jeho kolegy Havlem, Kunderou, Vaculíkem, Peckou a dalšími. Dozvědí se, jak ovlivňovaly samizdatové edice vydavatelskou "politiku" exilových nakladatelství, jak se knihy dostávaly a šířily z ciziny do Československa. Zodpovíme na otázky, jak se knihy v samizdatových edicích šířily mezi lidmi, jak se vyvíjelo vydávání knih v exilu a jak vypadala cesta od klasického ofsetu k počítačové sazbě.

 

 

 

Cíl programu:

Cílem besedy je společné objevování společenských, kulturních a literárních souvislostí života a vlivu J. Škvoreckého na pozadí dějinných událostí. Filmové ukázky, dobové fotografie, ale také autentické nahrávky v podání Josefa Škvoreckého či Jiřího Bartošky ozvláštní úryvky z klíčových děl, např. ze Sedmiramenného svícnu, Zbabělců, Miráklu, Inženýra lidských duší a dalších.

Žákům ukážeme exilové časopisy (Svědectví z Paříže, Západ z Toronta, Rozmluvy, Obrys…), samizdaty a knihy z exilových nakladatelství (68 Publishers, Index, Konfrontace, Rozmluvy, aj.), knihy Josefa Škvoreckého.

Obsah a náročnost programu odpovídá věku účastníků programu. 

 

Program je určen pro žáky 8. a 9. tříd a pro žáky gymnázií a středních škol.
Trvání besedy 90 minut
Kapacita max. 50 žáků
Pomůcky: dataprojektor (s možností přehrávání zvuku a videa), počítač. K besedě rozesíláme pro žáky k rozkopírování přehledový list o díle a životě J. Škvoreckého. 

 

 

O autorovi knihy:

 

Václav Krištof je absolventem pedagogické fakulty UK. V roce 1989 založil Společnost Josefa Škvoreckého. Společnost se zabývá spravováním odkazu Josefa a Zdeny Škvoreckých, s nimiž Václava Krištofa pojil a stále pojí blízký osobní vztah. Později založil rovněž Soukromé gymnázium Josefa Škvoreckého a Vyšší odbornou školu tvůrčího psaní Josefa Škovreckého, z níž se později vyvinula Literární akademie. Věnuje se také pořádání konferencí a popularizaci Škvoreckého díla.

 

Ukázka z knihy: Prima sezóny 1924 - 2012.pdf (9788278)