Proč Josef Škvorecký nehrál na saxofon? - Beseda pro žáky 8. a 9. tříd a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Proč Josef Škvorecký nehrál na saxofon? - Beseda pro žáky 8. a 9. tříd a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Účastníci besedy se seznámí s životem a dílem Josefa Škvoreckého,  se kterým ukážeme  literární období 50. až 90. let 20. století. Během besedy se blíže seznámí s podrobnostmi literárních, kulturních  a mezilidských souvislostí a vztahů mezi Josefem Škvoreckým a jeho kolegy Havlem, Kunderou, Hrabalem a dalšími.

 

Cíl programu:

Cílem besedy je společné objevování společenských, kulturních a literárních souvislostí života a vlivu J. Škvoreckého na pozadí dějinných událostí. Filmové ukázky, dobové fotografie, ale také autentické nahrávky v podání Josefa Škvoreckého či Jiřího Bartošky ozvláštní úryvky z klíčových děl, např. ze Sedmiramenného svícnu, Zbabělců, Miráklu, Inženýra lidských duší, Scherza capricciosa a dalších.

 

Žákům ukážeme exilové časopisy (Svědectví z Paříže, Západ z Toronta, Rozmluvy, Obrys…), samizdaty a knihy z exilových nakladatelství (68 Publishers, Index, Konfrontace, Rozmluvy, aj.), knihy Josefa Škvoreckého.

 

Program je určen pro žáky 8. a 9. tříd a pro žáky víceletých gymnázií.
Trvání besedy 90 minut
Kapacita max. 50 žáků
Pomůcky: dataprojektor (s možností přehrávání zvuku a videa), počítač. Účastníci potřebují psací potřeby. K besedě jsou připraveny speciální pracovní listy. Jejich rozkopírování není zahrnuto v ceně. 

 

Autor programu: Mgr. Václav Krištof (zakladatel Společnosti Josefa Škvoreckého, aj.)