"Proč Josef Škvorecký nehrál na saxofon?" - přednáška pro studenty středních škol

"Proč Josef Škvorecký nehrál na saxofon?" - přednáška pro studenty středních škol

V interaktivní přednášce se studenti seznámí s Josefem Škvoreckým, jako základem pro literární období 50. až 90. let 20. století. Během přednášky se blíže seznámí s podrobnostmi literárních, společenských  i mezilidských souvislostí a vztahů mezi Josefem Škvoreckým a jeho kolegy Havlem, Kunderou, Hrabalem a dalšími. Poznají vztahy mezi exilem a životem v ČSSR, samizdat, exilová nakladatelství a především život a dílo Josefa Škvoreckého.

Cíl programu:

Cílem besedy je společné objevování společenských, kulturních a literárních souvislostí života a vlivu J. Škvoreckého na pozadí dějinných událostí. Filmové ukázky, dobové fotografie, ale také autentické nahrávky v podání Josefa Škvoreckého či Jiřího Bartošky ozvláštní úryvky z klíčových děl Sedmiramenného svícnu, Zbabělců, Miráklu, Inženýra lidských duší, Scherza capricciosa a dalších.

 

Součástí besedy jsou i ukázky z časopisů (Svědectví z Paříže, Západ z Toronta, Rozmluvy, Obrys…), samizdatu a exilových knih a jejich nakladatelství (68 Publishers, Index, Konfrontace, Rozmluvy, aj.)

 

Program je určen pro studenty  středních škol. 
Trvání přednášky:  90 minut
Kapacita max. 50 studentů
Pomůcky: dataprojektor (s možností přehrávání zvuku a videa), počítač. Účastníci potřebují psací potřeby. K přednášce jsou připraveny speciální pracovní listy. Jejich rozkopírování není zahrnuto v ceně. 

 

Autor programu: Mgr. Václav Krištof (zakladatel Společnosti Josefa Škvoreckého, aj.)