Mluvíme v bublinách - hravá a interaktivní beseda o komiksu pro žáky I. stupně

Náplň a cíl besedy

 
Účastníci programu se vydají na výpravu po historii komiksu. Naučí se abecedu komiksových citoslovcí, druhy komiksových bublin i užitečných piktogramů. A komiksy se nebudou jen psát a kreslit, ale i hrát.
 
Žáci si vyzkouší, jak vystavět svět komiksového příběhu, jak ho pojmenovat, kým a čím ho zaplnit. Seznámí se s pravidly komiksové řeči, způsoby komiksového vyprávění i možnostmi komiksové stylizace. Společně vypátrají, kdo všechno se na tvorbě komiksů podílí, proč nevznikají pouze komiksy pro děti a kvůli čemu má komiks tolik ráda reklama.
 
Cílem besedy je seznámit se s komiksem jako specifickým literárním a výtvarným útvarem, povzbudit zájem žáků o čtení a vnímání komiksových příběhů, ale i o vlastní tvorbu komiksů.
 
 

Doba trvání

2 vyučovací hodiny (90 minut)
 

Kapacita

1 – 2 třídy (max. cca 50 dětí)
 

Pomůcky:

Děti by měly mít tužky, pastelky, nůžky a tyčinková lepidla. Vhodné je uspořádání besedy v učebně s diaprojektorem a plátnem nebo interaktivní tabulí.
Součástí programu jsou černobílé pracovní listy, které je třeba nakopírovat, případně částku za kopírování listů pro žáky zahrnout do honoráře.
 

Lektorky:

Mgr. Klára Smolíková, spisovatelka a muzejní edukátorka
Bc. Veronika Krištofová, DiS., zakladatelka a ředitelka Galerie a Agentury Nemesis