Václav Krištof

Václav Krištof

Lektor a odborný garant

 

Václav Krištof (*1964) vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor český jazyk - občanská nauka.

V prosinci 1989 založil Společnost Josefa Škvoreckého, jejímž předsedou je dodnes. SJŠ  vydává publikace spojené s životem a dílem Josefa a Zdeny Škvoreckých. V současné době tato společnost organizuje Cenu Josefa Škvoreckého.

Spolupráce s Josefem Škvoreckým a přátelské vztahy vyústily  v roce 1993 v založení Soukromého gymnasia Josefa Škvoreckého. O pět let později Vyšší odborné školy tvůrčího psaní Josefa Škvoreckého. V oboru školství vyvrcholila spolupráce založením Literární akademie (Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého) v roce 2000.

VK je hlavním autorem CDROMu Josef Škvorecký: Život a dílo (1999) a organizátorem Mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého v Náchodě (LA 2004). 

Je taktéž majitelem a zakladatelem společnosti Books and Cards, která vydává Spisy Josefa Škvoreckého, umělecké publikace, provozuje Školu pro U2bery, Galerii Nemesis, Agenturu Nemesis a v neposlední řadě taktéž projekt Besedárium.