Honba za pokladem Černého piráta

V dobrodružné matematické výpravě za pokladem Černého piráta se děti z 1. a 2. tříd stanou námořníky a v doprovodu lektorů a protřelých námořníků se vydají na nebezpečnou cestu po moři, aby dopadly Černého piráta. Malí plavčíci se budou muset vypořádat s praktickými záležitostmi, jako je příprava zásob na cestu či výroba vlajky. Během cesty po moři zažijí dobrodružství s velrybou a mořskými pannami. Na ostrově Černého piráta budou muset vyluštit zašifrovanou mapu, dostat se ze zajetí, překonat propast a najít tu správnou pirátskou pevnost, která ukrývá zlatý poklad. 

Program je inspirován metodou výuky matematiky dle prof. Hejného a připraven za supervize odborníků na tuto metodu a pedagogů ze základních škol. Využívá vlastních, speciálně vyrobených pomůcek, které dětem snáze evokují prostředí lodi a dokreslí atmosféru dobrodružné cesty. Program využívá prvků dramatické výchovy a neopomíná mezipředmětové vztahy. Rozvíjí klíčové kompetence k řešení problémů, ke komunikaci, spolupráci a kompetence k trvale udržitelnému rozvoji


Cíl programu

Cílem programu je ukázat, že matematika je všude kolem nás a že počítání může být zábava. Program klade důraz na interakci a přímou spolupráci s dětmi. V ideálním případě se odehrává v prostoru mimo třídu, tedy v tělocvičně, družině nebo venku, aby si děti celý program nespojovaly s výukou, ale aby jim získaná zkušenost poskytla představu o praktickém využití matematiky. 

Všechny tyto úkony jsou cílené na využití aritmetiky (sčítání, odčítání, násobení), geometrie (práce s tvary, poznávání rovinné geometrie, tvorba a přeměna tvarů, práce s obsahem a obvodem). Součástí programu jsou slovní úlohy, zkušenosti s kombinatorikou, s náhodou a pravděpodobností


  • Určeno pro žáky 1. a 2. tříd
  • Doba trvání: 2 vyučovací hodiny (90 - 100 minut)
  • Kapacita: do 30 žáků (1 třída)
  • Požadavky na prostor: tělocvična, herna nebo hřiště (za hezkého počasí)


Za pomoc při realizaci programu děkujeme Sdružení H-mat, Jitce Michnové a Věře Kovačkové.

Napsali o nás

Irena Marvanová

ZŠ Týnec nad Sázavou

Protože jsme tento program absolvovali na naší škole poprvé, neměla jsem žádnou představu o tom, co nás čeká.
O to větší bylo moje překvapení, velmi záhy i velké nadšení nad realizací projektu. Stoprocentně doporučuji všem kolegům a upozorňuji, že rozhodně stojí za to, účastnit se spolu se svou třídou. Celá akce byla naprosto dokonalá, dala podnět nejen dětem, ale i nám učitelům. Velmi děkujeme, rádi budeme i nadále spolupracovat!

ZŠ Světice


Děti byly nadšené, celou dobu se zaujetím pracovaly - motivace super!! Promyšlený program, zaměřený na matematiku, žádná" laciná estráda". Oba moderátoři na profesionální úrovni, mají pěkný vztah k dětem, komunikace je bez jakýchkoli potíží. Určitě bychom v budoucnu chtěli využít i další programy.
Děkujeme!

Máte zájem o program?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.