On-line programy

V souvislosti s distanční výukou nabízíme některé z našich úspěšných programů v on-linové verzi. Postupně pro vás upravujeme a uzpůsobujeme programy, které s námi můžete absolvovat na dálku a v prostředích, na které jste zvyklí (microsoft teams, google meet apod.)

Eliáš mezi piráty on-line

Program vychází z nové knihy pro děti z pera zakladatelky, manažerky a lektorky projektu Besedárium Veroniky Krištofové vznikl původně jako scénář pro loutkovou pohádku divadla Kubko, kterou divadlo úspěšně uvádí od roku 2018.

Během programu vás čeká:

 • Úvodní video s ukázkami z představení a čtení z knihy
 • Interaktivní tematická hra, rozvíjející čtenářskou gramotnost určená k individuální práci,
 • Interaktivní beseda s autorkou, zaměřená na literární a dramatickou tvorbu.

Program je určen pro žáky 2. - 3. tříd

 • Časová dotace video ukázky: 13 minut
 • Časové dotace individuální práce (interaktivní hra): cca 10 minut
 • Časová dotace samotné besedy: cca 45 minut
 • Počet účastníků: jedna třída (max. 30 dětí)

Ze života české společnosti on-line

On-line verze programu představuje účastníkům základní informace o událostech mezi lety 1946 - 1989. Vychází z úspěšného programu Ze života české společnosti, který ve školách realizujeme v podobně projektového dne. Společně s účastníky prožijeme příběh Vasila Machanina, inspirovaný dílem Josefa Škvoreckého. 

Program staví na interakci, využívá platformy a aplikace, jako je whiteboard.fi, padlet.com apod., obsahuje obrazové materiály, video a audio ukázky. 

Program je určen primárně pro žáky 5. - 6. tříd (jiné po dohodě)

 • Časová dotace cca 100 minut
 • Počet účastníků: jedna třída (max. 30 dětí)

Amélie ve světě komiksu on-line

V on-line programu o komiksech se účastníci dozví základní principy tvorby komiksu a díky aplikaci whiteboard.fi si některé z principů vyzkouší prakticky. Seznámí se s pojmy, jako je karikatura, komiksová zkratka či personifikace. 

Program staví na interakci. Využívá aplikace learningapps apod. 

Obsahuje obrazové materiály a video ukázku. 

Program je určen pro žáky 4. - 6. tříd 

 • Časová dotace cca 90 minut
 • Počet účastníků: jedna třída (max. 30 dětí)

Reference k on-line programům

Eliáš on-line s 3. C v ZŠ Radotín

Dagmar Fleischnerová

V pátek 27. 3. 2021 jsme při online výuce strávili nádherný čas s programem Eliáš mezi piráty. Všichni třeťáci byli nadšeni. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací nejen o samotném příběhu, ale i o tvorbě knihy, vzniku loutek a ilustrací ke knize. Také zjistili jaký je rozdíl mezi knihou a scénářem divadelní hry. Paní Veronika měla vše výborně připravené, udržela po celou dobu pozornost všech dětí u počítačů. Děti měly možnost nejen poslouchat, ale byly aktivně zapojeny do programu. Naučily se použít ruce jako loutku a dokonce si vyrobily medúzu. Program mohu vřele doporučit.

Ze života české společnosti on-line

Reakce páťáků ze ZŠ Kařez

 • Překvapilo mě, že to bylo tak super (čekal jsem to horší).
 • Překvapilo mě, že byl Havel ve vězení.
 • Nebyla to taková nuda, jak jsem si myslel. 
 • Naučil jsem se, že se mám příště těšit na programy z vlastivědy. 
 • Zjistila jsem, že lidé, kteří v této době žili, to neměli vůbec lehké.
 • Líbilo se mi, jak jsme dělali plakát, oblékali a vyráběli reklamu. 
 • Překvapilo mě, že to bylo dlouhé, ale jinak to bylo SUPER!

Ukázky prací z on-line programů