Primární nespecifická prevence

Naše originální programy poskytují pedagogům ozkoušené a funkční nástroje vedoucí k trvale udržitelným změnám (proveditelné např. v rámci třídnických hodin). Kladou důraz na úzkou spolupráci s pedagogy i účastníky. Soustředí se především na rozvoj vztahů ve třídě a komunikaci.

Specifickým způsobem kombinují osvědčené principy deskových her, dramatizace, divadla Forum, strukturovaného dramatu, improvizace a další.