O nás


Interaktivní a hravé besedy zajišťované společností Books and Cards pravidelně nabízíme od září 2014. První beseda nad komiksem vedená galeristkou a dramatičkou Veronikou Krištofovou a spisovatelkou Klárou Smolíkovou se uskutečnila spontánně pro žáky prvního stupně v pražské základní škole Křesomyslova v červnu 2014. Spojená prezentace dvou lektorek, galeristky a spisovatelky, se setkala s velkým úspěchem, proto jsme v létě začali připravovat projekt, který by umožnil podobné workshopy do škol nabízet a realizovat.

Činnost Besedária je podložená dlouholetými zkušenostmi pedagogickými a organizačními. Reagujeme na zpětnou vazbu od pedagogů a dětí a průběh besed průběžně vylepšujeme. Soustředíme se na detaily. Naše pořady dodáváme "na klíč" a jsme schopni improvizovat v nepředvídaných situacích a naše programy přizpůsobit podle momentálních potřeb.

Vzdělávání hrou

Během workshopů zapojujeme žáky pomocí otázek a interaktivních úkolů. Využíváme moderní způsoby prezentace, v našich pořadech pracujeme s autentickými pomůckami, audio i video nahrávkami. V nižších ročnících základních škol dbáme na to, abychom zábavnou formou vtáhli účastníky do vybraného tématu pomocí dramatizace a hry. Je pro nás důležité, aby se žáci a studenti mohli projevit a prezentovali sami sebe, průběh pořadu se odvíjí od jejich znalostí a reaguje na jejich podněty. 

Náš cíl

Besedárium je projekt zaměřený na zábavně edukativní pořady. Naším cílem je kromě samotných besed vyhledávat kvalitní projekty, které nejsou dostatečně produkované, zejména představit umělce z různých oborů (spisovatele, ilustrátory, režiséry, hudebníky, herce aj.) v roli lektorů. Chceme předkládat školám pestrou nabídku aktuálních témat, které budou pro jejich žáky přínosem mimo jiné i v oblasti rozvoje čtenářské, vizuální a mediální gramotnosti.  

Napsali o nás

  • 14. 5. 2020 jsme odpovídali na otázky k tématu školství v době koronavirové v pořadu Události, komentáře v České televizi.
  • 20. 11. 2019 jsme odpovídali na otázky v pořadu Dva na dvojce v Českém rozhlase
  • 28. 3. 2018 najdete nás v týdeníku Školství
  • 21. 4. 2017 Píšou o nás Květy samé milé věty. Rozhovor s Veronikou Krištofovou vyšel v roce 2017. 
  • 26. 3. 2015 Zeptali se nás v Blesku, jak na matematiku.