O projektu

 

Interaktivní a hravé besedy zajišťované společnotí Books and Cards pravidelně nabízíme od září 2014. První beseda nad komisem vedená Veronikou Krištofovou a spisovatelkou Klárou Smolíkovou se uskutečnila spontánně pro žáky prvního stupně v pražské základní škole Křesomyslova v červnu 2014. Spojená prezentace dvou lektorek, galeristky a spisovatelky, se setkala s velkým úspěchem, proto jsme v létě začali připravovat projekt, který by umožnil podobné workshopy do škol nabízet a realizovat.

Činnost Besedária je podložená dlouholetými zkušenostmi pedagogickými (viz Václav Krištof) a organizačními. Reagujeme na zpětnou vazbu od pedagogů a dětí a průběh besed průběžně vylepšujeme. Soustředíme se na detaily. Naše pořady dodáváme "na klíč" a jsme schopni improvizovat v nepředvídaných situacích a naše programy přizpůsobit podle momentálních potřeb.

 

Náš cíl

 

Besedárium je projekt zaměřený na zábavně edukativní pořady. Naším cílem je kromě samotných besed vyhledávat kvalitní projekty, které nejsou dostatečně produkované, zejména představit umělce z různých oborů (spisovatele, ilustrátory, režiséry, hudebníky, herce aj.) v roli lektorů. Chceme předkládat školám pestrou nabídku aktuálních témat, které budou pro jejich žáky přínosem mimo jiné i v oblasti rozvoje čtenářské, vizuální a mediální gramotnosti.

 
 

Další projekty

Spolek Líheň: www.spolek-lihen.cz