Houstone, máme problém

Program "Houstone, máme problém" vezme žáky ze 3. a 4. tříd na dobrodružnou a především matematickou vesmírnou misi. Účastníci se stanou astronauty na dobrodružné a pro lidstvo zásadně důležité výpravě do vesmíru. V doprovodu odborně vycvičených pilotů absolvují velmi nebezpečnou a objevitelskou cestu, jejímž cílem je nalézt planetu, kam by se mohlo lidstvo přestěhovat. 

Program je inspirován metodou výuky matematiky dle prof. Hejného a připraven za supervize odborníků na tuto metodu a pedagogů ze základních škol.

Využívá vlastních, speciálně vyrobených pomůcek, které dětem snáze evokují prostředí vesmírné lodi a dokreslí atmosféru dobrodružné cesty.

Během programu se děti zúčastní dobrodružné výpravy, během které se budou muset vypořádat s praktickými záležitostmi, jako je rozbor atmosféry planet, příprava letu a jeho správné načasování, řešení krizové situace během letu (porucha dat, pláště lodi a jiné) a je docela klidně možné, že se setkají i s mimozemšťany.

Všechny tyto úkony jsou cílené na využití aritmetiky (sčítání, odčítání, násobení), geometrie (práce s tvary, poznávání rovinné geometrie i 3d objektů, tvorba a přeměna tvarů, práce s obsahem a obvodem). Součástí programu jsou slovní úlohy, strategické plánování, využití kombinatoriky a pravděpodobnostních jevů. Z Hejného metody čerpá především při využívání různých prostředí, jako jsou například geodesky, výstaviště, algebrogramy a další.

Program využívá prvků dramatické výchovy, imaginace, sociální výchovy a neopomíná mezipředmětové vztahy, tj. technické vzdělávání (rozvoj slovní zásoby), člověk a jeho svět (enviromentální výchova, vesmír, Sluneční soustava, atp.).

Cíl programu

Cílem programu je ukázat, že matematika je všude kolem nás a že počítání může být zábava. Program klade důraz na interakci a přímou spolupráci s dětmi. Odehrává se ideálně v prostoru mimo třídu, tedy v tělocvičně, družině nebo venku, aby si děti celý program nespojovaly s výukou, ale aby jim získaná zkušenost poskytla představu o praktickém využití matematiky.

  • Určeno pro žáky 3. a 4. tříd
  • Doba trvání: 2 vyučovací hodiny (90 - 100 minut)
  • Kapacita: do cca 30 žáků (1 třída)
  • Požadavky na prostor: tělocvična, herna nebo hřiště (za hezkého počasí). 


Děkujeme za pomoc při realizaci programu Kláře Kochové a Tereze Křikavové. 

Napsali o nás

p. Fodorová

ZŠ Klánovice

Děkujeme za dvě příjemně strávené hodiny, které mi pomohly se podívat na děti v mé třídě zase z jiného pohledu a také zamyslet se, jakým směrem bych se s dětmi mohla dál ubírat, namotivovaly i mě k zařazování více skupinových prací, aby se děti stále procvičovaly ve spolupráci.
Děti byly také nadšené, matematika v tělocvičně je bavila mnohem víc než v lavicích, bez které by ale úkoly NASA nedokázaly splnit.

Tereza Sachlová

ZŠ Tuřany

Celý program od počátku probíhal velmi plynule. Lektoři upoutali pozornost dětí již od samého počátku díky skvělému příběhu, který děti zaujal ihned. Letět totiž do vesmíru a sám se o to zasloužit, no to byla bomba. Velmi oceňuji, že děti pracovaly z velké části ve skupinách napříč ročníky a velmi zábavně si osvojovaly prostředí matematiky a geometrie, navzájem měly šanci zkoušet, experimentovat a obohacovat se. Promyšlená plynulost celého příběhu (programu) od částí evokujících, plynoucích k úlohám a úkolům až po závěrečnou část reflexe. Každý měl možnost zažít pocit úspěchu a uplatnění ve skupině. Program obohatil nejen děti ale i nás učitele. Práce lektorů byla opravdu profesionální, vlídná, zvládnutá jak po stránce organizační, metodické tak přístupu k dětem samotným.

Máte zájem o program?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.