Jaký byl Josef Škvorecký?

Beseda s autorem knihy o Josefu Škvoreckém
pro žáky 8. a 9. tříd a pro žáky gymnázií a středních škol. 


Josef Škvorecký je osobností, která českou kulturu a někdy i politiku ovlivnila hned několika způsoby. Jako spisovatel dokázal napsat knihy, které dodnes baví, dojímají a svým jazzovým rytmem dokážou rozvášnit nejednoho čtenáře. Jako nakladatel udržoval společně se svou manželkou prostřednictvím exilového 68 Publishers českou literaturu při životě, když jí bylo nejhůř. Jaký ale byl? Jak vypadalo jeho dětství a dospívání? Jak prožíval všechny turbuletní a dramatické změny doby, kterou žil a spoluvyvářel?  

Nahlédněte za oponu známých faktů ze Škvoreckého života a seznamte se s ním prostřednictvím jedinečných materiálů, bohaté fotodokumentace z rodinných archivů i úryvků z jeho děl blíže, osobněji a hlouběji s Václavem Krištofem, autorem knihy a výstavy o Josefu Škvoreckém.

Účastníci besedy se seznámí prostředcnictvím života a díla Josefa Škvoreckého a s literárním a kulturním obdobím 50. až 90. let 20. století. Během besedy se posluchači dozví podrobnosti o literárních, kulturních a společenských souvislostí a vztahů mezi Josefem Škvoreckým a jeho kolegy Havlem, Kunderou, Vaculíkem, Peckou a dalšími. Dozvědí se, jak ovlivňovaly samizdatové edice vydavatelskou "politiku" exilových nakladatelství, jak se knihy dostávaly a šířily z ciziny do Československa. Zodpovíme na otázky, jak se knihy v samizdatových edicích šířily mezi lidmi, jak se vyvíjelo vydávání knih v exilu a jak vypadala cesta od klasického ofsetu k počítačové sazbě.

Cíl programu

Cílem besedy je společné objevování společenských, kulturních a literárních souvislostí života a vlivu J. Škvoreckého na pozadí dějinných událostí. Filmové ukázky, dobové fotografie, ale také autentické nahrávky v podání Josefa Škvoreckého či Jiřího Bartošky ozvláštní úryvky z klíčových děl, např. ze Sedmiramenného svícnu, Zbabělců, Miráklu, Inženýra lidských duší a dalších.

Žákům ukážeme exilové časopisy (Svědectví z Paříže, Západ z Toronta, Rozmluvy, Obrys...), samizdaty a knihy z exilových nakladatelství (68 Publishers, Index, Konfrontace, Rozmluvy, aj.), knihy Josefa Škvoreckého.

Obsah a náročnost programu odpovídá věku účastníků programu.

Program je určen pro žáky 8. a 9. tříd a pro žáky gymnázií a středních škol.
Trvání besedy 90 minut
Kapacita max. 50 žáků
Pomůcky: dataprojektor (s možností přehrávání zvuku a videa), počítač. K besedě rozesíláme pro žáky k rozkopírování přehledový list o díle a životě J. Škvoreckého.

Udělejte si vlastní výstavu!

Besedárium vám přináší 10 unikátních výukových plakátů věnovaných životu a dílu Josefa Škvoreckého. Soubor vychází z úspěšné knihy a putovní výstavy, jejímž autorem je Václav Krištof. Na deseti plakátech se žáci a studenti seznámí s životními událostmi autora. 

Napsali o nás

Beseda o Josefu Škvoreckém

Eva Liberdová, ZŠ Dolní Chabry

Děkujeme za velice zajímavé povídání o Josefu Škvoreckém a za knihy, které jsme si mohli prohlédnout. Díky Vaší besedě už slovo samizdat není pro naše žáky pouhým pojmem, mohli si dokonce 2 exempláře prolistovat. Seznámení se životem a dílem Josefa Škvoreckého nás všechny zaujalo a budeme se i v dalších literárních hodinách věnovat tomuto autorovi i jiným autorům žijícím v emigraci. Žáci dostali motivaci ke čtení, jistě si přečtou nějakou z knih J. Škvoreckého, někteří již navštívili místní knihovnu. Beseda obohatila naše hodiny českého jazyka.

O lektorovi a autorovi knihy

Václav Krištof je absolventem pedagogické fakulty UK. V roce 1989 založil Společnost Josefa Škvoreckého. Společnost se zabývá spravováním odkazu Josefa a Zdeny Škvoreckých, s nimiž Václava Krištofa pojil a stále pojí blízký osobní vztah. Později založil rovněž Soukromé gymnázium Josefa Škvoreckého a Vyšší odbornou školu tvůrčího psaní Josefa Škovreckého, z níž se později vyvinula Literární akademie. Věnuje se také pořádání konferencí a popularizaci Škvoreckého díla.

Máte zájem o program?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

* V případě objednávky programu "Jaký byl Josef Škvorecký" společně se sadou výukových plakátů o Josefovi Škvoreckém můžete získat některé ze spisů Josefa Škvoreckého za symbolickou cenu 1,- Kč. 

Podrobnosti o výukových plakátech, variantách a jejich cenách naleznete zde