Projektový den "Ze života české společnosti"

20.10.2019

Zažijte s námi projektový den na téma novodobých dějin. Celodenní program "Ze života české společnosti" na motivy stejnojmenné knihy od Josefa Škvoreckého je určen žákům 5. - 6. tříd. Spolu s Josefem Škvoreckým se vydáme po stopách rodiny Machaninových a vyřešíme každou lapálii, se kterou se potýkají hrdinové známého příběhu. Nenásilnou a hravou formou seznáme žáky s obdobím totality od voleb v květnu 1946 až po listopad 1989.