Případ Havel / Kundera / Škvorecký

Česká literatura a kultura 60. - 90. let 20. století

Co spojuje nebo rozděluje Václava Havla, Josefa Škvoreckého a Milana Kunderu? Jak tyto tři osobnosti ovlivnily literaturu, kulturu a politiku v 50. -90. letech 20. století? Jak prožívaly všechny turbulentní a dramatické změny doby, ve které žily, a kterou spoluvytvářely? Na tyto otázky odpovídá nový program Besedária pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty gymnázií a středních škol.

Václav Havel byl z milionářské rodiny a měl levicové sklony, Josef Škvorecký byl silně věřící katolík z buržoazní rodiny z českého maloměsta, Milan Kundera začal jako mladý komunista, stal se jednou z hlavních tváří "Pražského jara" a dnes je světovým spisovatelem, který píše francouzsky.

Tři rozdílné osobnosti, které zasáhly do osudů Československa. Havlovy hry a politika, Škvoreckého Zbabělci, Mirákl a Příběh inženýra lidských duší a provozování exilového nakladatelství 68 Publishers a Kunderovy romány Žert, Nesnesitelná lehkost bytí a Nesmrtelnost.

Účastníci programu se seznámí s literárním, kulturním a politickým obdobím 50. až 90. let 20. století prostřednictvím osudů Václava Havla, Josefa Škvoreckého a Milana Kundery. Během besedy se posluchači dozví podrobnosti o literárních, kulturních a společenských souvislostech a vztazích mezi tehdejšími spisovateli a kulturními pracovníky. Dozvědí se, jak se vydávaly samizdaty a knihy v exilových nakladatelstvích, a jak se knihy dostávaly do Československa.

Cíl programu

Cílem besedy je společné objevování kulturních, literárních a politických souvislostí na pozadí dějinných událostí. Moderní dějiny Československa, které ovlivnili Havel, Škvorecký a Kundera. Filmové a zvukové ukázky, dobové fotografie a dokumenty z Československa i exilu.

Žáci budou moci osahat exilové časopisy (Svědectví, Západ, Rozmluvy, Obrys...), samizdaty a knihy z exilových nakladatelství (68 Publishers, Index, Konfrontace, Rozmluvy), knihy Václava Havla, Josefa Škvoreckého a Milana Kundery.

  • Program je určen pro žáky 8. a 9. tříd a pro studenty gymnázií a středních škol.
  • Maximální počet 50 žáků.
  • Časová dotace 90 minut.
  • K besedě je potřeba dataprojektor či interaktivní tabuli s počítačem.
  • Ceny programu naleznete v našem ceníku.

O autorovi programu

Václav Krištof

Odborný garant projektu Besedárium

Václav Krištof je absolventem pedagogické fakulty UK. V roce 1989 založil Společnost Josefa Škvoreckého. Společnost se zabývá spravováním odkazu Josefa a Zdeny Škvoreckých, s nimiž Václava Krištofa pojil a stále pojí blízký osobní vztah. Později založil rovněž Soukromé gymnázium Josefa Škvoreckého a Vyšší odbornou školu tvůrčího psaní Josefa Škovreckého, z níž se později vyvinula Literární akademie. Věnuje se také pořádání konferencí a popularizaci Škvoreckého díla.

Máte zájem o program?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.