Rozumíme si?

Program primární prevence pro 3. - 8. třídy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Naše zkušenosti vývoje a produkce vzdělávacích programů, z dlouholetého řízení škol, z projektů Divadla Forum, z projektů Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, výuky dramatické výchovy, vedení dětských letních dramatických soustředění a divadelní aktivity, daly vzniknout novému projektu, který se zabývá primární prevencí.

Cíl programu

Pomáháme překonávat náročná období a změny. Poskytujeme pedagogovi ozkoušené a funkční nástroje vedoucí k trvale udržitelným změnám (proveditelné např. v rámci třídnických hodin). Klademe důraz na úzkou spolupráci s pedagogy i dětmi.

Reagujeme na časté příčiny vzniku problémů ve třídních kolektivech.

Soustředíme se na vnější i vnitřní vlivy, mezi které patří např.: změna učitele, změna stupně, prostředí, sloučení tříd, nástup puberty, odlišnosti a další

V rámci našich setkání se soustředíme především na rozvoj vztahů ve třídě a komunikaci. Reagujeme na aktuální situaci ve skupině/třídě. Pracujeme s nejčastějšími problémy ve třídních kolektivech, mezi které patří:

 • nefunkční komunikace (pomluvy, intriky, hádky, lhaní, agresivita)
 • prostředí ve třídě (hluk)
 • nerespektování pravidel (odlišnosti, braní věci, chování v hodinách i o přestávkách) a podobně.

Zabýváme se všeobecnou primární nespecifickou prevencí.

Neřešíme případy, kdy je již potřebná intervence.

Průběh programu


 • Příprava s učitelem
 • Seznámení s účastníky a definice pravidel
 • Úvod do příběhu
 • Práce s příběhem
 • Hledání řešení příběhu
 • Závěrečná reflexe s žáky
 • Zpětná vazba pro učitele
 • Příprava s učitelem

  Programu předchází objednávka, ve které si vyjasníme:

  • Důvod konání programu (proč má pedagog o projekt zájem a co od programu pedagog očekává)
  • O jakou třídu se jedná (složení třídy, hlavní rysy třídy, negativa i pozitiva)
  • Podmínky konání (minimálně 80 % dětí ve třídě)
  • Platební podmínky
  • Definice tématu

  V rámci programu pracujeme s příběhem, který je prezentován skupině s přihlédnutím k věku a složení skupiny. Tyto modelové situace se soustředí na konkrétní problémy, se kterými se může třída potýkat. Příběh volí pedagog předem (sám nebo ve spolupráci se třídou). Problémy, které se v rámci příběhů řeší, jsou například:

  • Pomluva (včetně sociálních sítí), krádež, vyhledání pomoci, komunikace s autoritou, prank (kanadský žert), sebeprezentace (včetně sociálních sítí).

  Seznámení s účastníky a definice pravidel

  V úvodu si vyjasníme s účastníky programu základní pravidla. Veškeré aktivity jsou dobrovolné. V případě, že se žák nechce aktivity zúčastnit, nesmí aktivity rušit. Odsouhlasíme si, jak budou probíhat přestávky.

  Jedna až dvě seznamovací hry.

  Úvod do příběhu

  Lektorky žákům zprostředkují úvod do vybraného příběhu (přiměřený věku skupiny).

  Příběhy použité v této části vychází z reálných zkušeností lektorek, ze skutečných konfliktů a problémů z jiných kolektivů. Příběhy jsou vystavěné pomocí techniky storytelling, jejich cílem je seznámit žáky s reálnými postavami a s hlavní zápletkou způsobem, který žáky zaujme a motivuje je do řešení problémů.

  Žáci se seznámí s hlavními postavami a s hlavní zápletkou. Společně s žáky najdeme dvě postavy v příběhu, resp. dvě strany příběhu, dvě linie, které budou žáky zajímat nejvíc.

  Práce s příběhem

  Pro následnou část budou žáci rozděleni do dvou skupin. Každá skupina zvlášť bude soustředit pozornost na jednu ze dvou linií příběhu, na "dvě strany mince". Ve skupině se žáci budou zabývat konkrétní postavou, jejími motivacemi, budou zkoumat důvody jejího chování a zabývat se tím, jak může tuto postavu ovlivnit okolí a naopak.

  Přestože mohou konflikty vyprávěného příběhu asociovat skutečné problémy zúčastněných žáků, mohou se k těmto problémům žáci vyjadřovat v bezpečné zóně. Zástupný příběh jim umožní, aby pomocí dramatických technik a her hledali možná řešení "cizích" hrdinů příběhu.

  Tato část počítá s různými technikami, které budou obsahovat práci ve skupinách, samostatné aktivity apod.

  Hledání řešení konfliktu

  Třetí část programu - cílem této části projektu je pro daný příběh najít řešení. V úvodu této části si obě skupiny - nyní již zase spojené - představí pomocí dramatických technik své postavy. V rámci těchto technik si obě skupiny vzájemně představí a vysvětlí chování svých postav, vysvětlí důvody a motivaci. Očekáváme, že v rámci této aktivity budou žáci konfrontováni s odlišnými náhledy, názory a postoji v bezpečném prostředí "cizího" příběhu.

  Závěrečným úkolem celé třídy bude na základě těchto prezentací a reflexe předchozích aktivit společně vybrat a navrhnout možné postupy řešení zápletky dané situace.

  Závěrečná reflexe s žáky

  Závěrečná reflexe je nedílnou součástí našich programů. Zpětnou vazbu řešíme ve společném kruhu. Úkolem této aktivity není ani tak potvrdit si správné řešení, ale komunikovat pocity a celé setkání uzavřít.

  Zpětná vazba pro učitele

  Po zpětné vazbě s žáky vyhodnotíme program společně s učitelem, následně zpracujeme pro učitele krátkou zprávu z průběhu projektu.

  V případě potřeby a možností doporučíme následnou péči.

  Použité techniky

  Projekt vychází z dlouholetých zkušeností řízení škol, z projektů Divadla Fórum, z projektů Kreativní partnerství Praha, dramatické výchovy, vedení dětských letních tanečně-dramatických táborů, a dalších.

  Využíváme techniky dramatické výchovy, improvizace, techniky divadla Fórum, storytelling, techniky k rozvoje klíčových kompetencí (hry na rozvoj komunikace, spolupráce, řešení konfliktů, vzájemného respektu, empatie), a další. Používáme ověřené principy a hry, které odpovídají věku a atmosféře skupiny.

  Divadlo Forum je metoda, kterou vyvinul Augusto Boal na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století v Brazílii. Dodnes je tato metoda s úspěchem používána jako velmi efektivní nástroj, pomocí kterého je možné nahlédnout jakoukoli problémovou situaci z více úhlů pohledu, a především umožňuje divákům, aby se oni sami stali hybateli děje a proměnili danou situaci k lepšímu konci. 

  Náš program není z důvodu finanční nezávislosti certifikován, ale respektujeme standardy pro certifikované programy.


  Realizační tým

  Václav Krištof

  Odborný garant

  PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D.

  Supervize

  Veronika Krištofová

  Lektorka

  Andrea Marečková

  Lektorka

  Určeno pro třídní kolektivy od 3. třídy do 8. třídy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

  Časová dotace 3 hodiny

  Cena 4.000,- Kč

  Požadavky na prostor: 1 - 2 vyklizené učebny (resp. lavice podél stěn, prostor uprostřed třídy)

  Máte zájem o program?

  Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.