Stranger School

detektivka pro třídní kolektivy

všeobecná primární nespecifická prevence pro žáky od 4. - 8. třídy ZŠ a pro studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Hledáme investigativní́ vyšetřovatele, kteří́ by nám pomohli rekonstruovat případ ztracené́ studentky. 

Projekt Stranger School se zabývá podporou třídních kolektivů a prevencí rizikového chování dětí a mládeže. Reaguje na časté jevy a situace, ke kterým v třídních kolektivech dochází. Soustředí se na vnější i vnitřní vlivy, mezi které patří např. dopady distanční výuky, změna učitele, změna stupně či prostředí, sloučení tříd, nástup puberty, odlišnosti a další. Tyto situace mohou vyvolávat problémy, jako je agresivita, šikana, rozpad soudržnosti třídy, ztráta motivace apod.

Program poskytuje pedagogovi ozkoušené a funkční nástroje vedoucí k trvale udržitelným změnám (proveditelné např. v rámci třídnických hodin). Klade důraz na úzkou spolupráci s pedagogy i dětmi. Soustředí se především na rozvoj vztahů ve třídě a komunikaci. Rozvíjí klíčové kompetence (především pak kompetence k řešení problémů, komunikativní a sociální).

Hrací plán

Během programu budou účastníci zkoumat souvislosti fiktivního příběhu ztracené studentky v neznámé škole. Účastníci se pokusí rozklíčovat příčiny problému, rozpoznat důležité momenty a aktéry a nalézt a navrhnout možná řešení. Jedná se o unikátní projekt, který kombinuje osvědčené principy z různých metodik a nabízí žákům atraktivní a interaktivní zážitek.

Program se inspiruje oblíbenými herními principy světoznámé hry Dungeon and Dragons. Úkolem účastníků bude v reálném čase školu projít, prozkoumat jednotlivá prostředí, a především konfrontovat účastníky děje, které představují lektoři programu. Pomocí technik divadla Forum, improvizace a socializačních her budou účastníci řešit jednotlivé úkoly a vyzkouší si problémové situace v příběhu vyřešit podle svých vlastních představ a zkušeností.

Program je velmi dobře koncipován a propojen se zájmy žáků a jejich způsobem komunikace. Žáci se nejen dozví, jak mají řešit problémy týkající se šikany, ale během programu vyjadřují svoje názory, naslouchají si, respektují názory druhých, spolupracují, hledají řešení i taktiku. Žáci byli nadšení, program je velmi bavil a vtáhnul do děje. Z jejich reakcí i zpětné vazby vyplynulo především to, že se jim moc líbilo propojení s deskovými hrami, jiný způsob podání problematiky šikany, herecké výstupy i jejich práce a role ve skupinách.

Michaela Poc, ZŠ Ohradní, Praha 

Průběh projektu

 1. PŘEDBĚŽNÁ KONZULTACE S UČITELEM: vymezení rizik, seznámení s kolektivem z pohledu pedagoga, stanovení případných postupů v případě, že by došlo k neočekávaným problémům. 
 2. ÚVOD: seznamovací / úvodní aktivity, vysvětlení principů programu a stanovení pravidel. 
 3. PŘÍPRAVA HRY: účastníci jsou rozděleni do herních skupin, seznámení herním plánem školy. 
 4. SEZNÁMENÍ S PŘÍBĚHEM: účastníci jsou seznámeni s příběhem. Dozví se hlavní zápletku a základní informace o hlavní postavě příběhu Emily Janderové, která po nevyjasněném incidentu z předchozího dne, který vyvrcholil hospitalizací jedné z žákyň v nemocnici, nedorazila do školy. 
 5. HRA: během hry se účastníci dostávají do různých situací, které musí řešit. Jsou konfrontování s jednotlivými postavami příběhu, které představují lektoři programu. 
  Příklady aktivit: 
  Aktivita v kabinetu matematiky: ve chvíli, kdy hráči vstoupí do kabinetu matematiky, osloví je postava "matikářky", která je okamžitě zaúkoluje prací v kabinetu, ve kterém bohužel právě zhaslo světlo. Úkolem účastníků je poslepu vytvořit velký čtverec, na jehož tvorbě se musí podílet celý tým. Účastníci musí společně najít způsob, jak čtverec se zakrytýma očima utvořit.
  Aktivita v jídelně: postava "kuchařky" účastníky obviní, že byli součástí incidentu a že jsou za incident, který se předchozí den stal, zodpovědní. Úkolem účastníků je v časovém limitu pokusit se obhájit před cizím dospělým člověkem a vysvětlit svou přítomnost. 
  Aktivita u automatů: účastníci se setkávají s klíčovými postavami příběhu, Irenou a Jitkou. Úkolem účastníků je pomocí technik divadla Fórum zjistit relevantní informace. Mají možnost vstupovat do konverzace, zkoušet různé způsoby, jak komunikovat s někým, kdo se chová arogantně, vulgárně a kdo záměrně zamlžuje podstatné informace o zmizelé žákyni. 
 6. REFLEXE S ŽÁKY: shrnutí získaných poznatků a zjištěných informací ve společném kruhu. Shrnutí, kolik informací o příběhu se podařilo účastníkům zjistit. Diskuse o tom, jak se vyvíjel jejich názor a vztah k postavám v příběhu. 
 7. ZÁVĚREČNÁ REFLEXE S UČITELEM: shrnutí celého programu, sdílení postřehů a poznatků o fungování kolektivu. 

Ztratila se mi kámoška. Nevrátila se domů a nezvedá mi telefon. Mám o ní strach. Její brácha mi říkal něco o nějaký bitce ve škole. Můžete mi prosím pomoct zjistit, co se stalo?

Nina

Já... já musím domů. Nemůžu s váma mluvit. Nezlobte se.

Radek

Zuzana jí neprovokovala, co je to za nesmysl? Emily po Zuzaně dost vyjela! Já jsem to viděla. Stála jsem u toho. Ona ji strčila, chápete? Bylo to strašný!

Irena

Nezlobte se, ale dokud to řeší policie, nemohu vám podat žádné informace.

ředitelka

Programem provází dva zkušení lektoři, jejichž úkolem je:

 • úzká spolupráce s pedagogem, okamžitá zpětná vazba dle potřeby (dohlížení na bezpečné prostředí)
 • vstupování do rolí v rámci příběhu a umožnění řešenou situaci účastníkům "prožít".
 • řízení jednotlivých aktivit a posouvání příběhu
 • závěrečná reflexe s účastníky a pedagogy


Přínosy projektu

 • možnost s žáky probrat citlivé a klíčové problémy v bezpečném prostředí, umožnění nahlédnout na problémy z jiného úhlu
 • poskytnutí nástrojů k trvale udržitelným změnám
 • příležitost pozorovat a zkoumat chování třídy v simulovaných rizikových situacích
 • rozvoj komunikace a schopnosti řešení problémů
 • společně a intenzivně strávený čas mimo běžnou výuku
 • společné prožití hry a dobrodružství

Projekt vychází z bohatých zkušeností v práci s třídními kolektivy. Navazuje na naše dlouholeté zkušenosti v oblasti řízení škol, vývoje a realizace edukačních programů, spolupráce se subjekty, které se primárně zaměřují na zkvalitnění prostředí a klima ve školách a třídách (Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Divadlo Forum a další). Kromě techniky divadla Forum a improvizace využíváme dále techniky storytellinu, principy LARP (live action role playing) a RPG (role playing game), techniky k rozvoje klíčových kompe-tencí (hry na rozvoj komunikace, spolupráce, řešení konfliktů, vzájemného respektu, empatie), a další.


Časová dotace: půl hodina příprava včetně konzultace s učitelem, tři hodiny (3 x 60 minut) realizace projektu, 15 - 20 minut závěrečná reflexe s učitelem dle zájmu.

Požadavky na prostor: vyklizená třída či herna.

Počet účastníků: 1 třída (max. 30 žáků)

Reakce žáků ze ZŠ Ohradní na pilotní realizaci

 • Mně se to hodně líbilo. Hlavně ta komunikace s postavami.
 • Sice moc nemusím prevence, ale tahle se mi líbila.
 • Mě bavilo skládání příběhu.
 • Zábava a spolupráce.
 • Zajímavé úkoly.
 • Líbilo se mi, jak to bylo všechno propracované.
 • Líbilo se mi, jak jsme pracovali ve skupinkách
 • Bylo to dobré k týmové spolupráci. 

Máte zájem o program?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.