BEZPEČNOSTNÍ RYCHLOKURZ
PRO ŠKOLY ZUSB
 


Zrychlený kurz "Uteč / Schovej se / Bojuj" (ZUSB) je nácvik pro žáky a učitele pro případ napadení školy útočníkem s nožem či palnou zbraní. 

Výhodou tohoto rychlokurzu je jeho zacílení na školní prostředí a technická nenáročnost.  Během úvodního školení pro učitele a jedné vyučovací hodiny nácviku se žáky získá učitel základní návod pro adekvátní reakci na ohrožení a maximalizace šancí na záchranu.


Náš kurz vznikl z celodenního výcvikového programu ACTIVE SHOOTER, určeného pro civilisty a příslušníky ozbrojených složek pro případy útoku tzv. aktivního střelce. Vychází z koncepce "Uteč, schovej se, bojuj", která je v současné době doporučována obyvatelům Policií ČR.

Tuto koncepci jsme v našem kurzu na základě zkušeností z mnoha výcvikových hodin vylepšili a adaptovali ji na specifické prostředí škol. Nyní obsahuje moderní metodiku, která spočívá ve spolupráci učitele se svěřenými dětmi při řešení krizové situace.

Pedagog má v podobné situaci nezastupitelnou úlohu a v našem kurzu dostává návod, jak zajistit dětem v případě napadení co největší míru bezpečí.

Náplň kurzu

Kurz se skládá ze dvou částí - z úvodního školení pro učitele (120 minut, obvykle v odpoledních hodinách) a z navazujícího praktického školení pro učitele s jejich kmenovými třídami (1 třída 60 minut, kurz probíhá v rámci výuky). 

Úvodní školení pro učitele je praktické školení, ve kterém si učitelé v rolích žáků společně vyzkouší postup v krizové situaci. 

Úvodní kurz pro učitele obsahuje: 

  • návrh zlepšení preventivních a bezpečnostních opatření a technického vybavení ve třídě/škole

  • nácvik ve třídě metodou step by step, při které si pedagog projde jednotlivé kroky z pozice žáka
  • diskuse

Školení jednotlivých tříd, ve kterém si učitelé ve svých kmenových třídách a se svými žáky prakticky vyzkouší postup, se kterým byli seznámeni v úvodním školení pro učitele.

Po zkušenostech doporučujeme toto školení absolvovat alespoň vybraným třídních kolektivům, neboť každá třída má svá specifika, ať už z hlediska prostoru či skupiny žáků a je potřeba se prakticky připravit na konkrétní situace, které mohou v jednotlivých třídách nastat. 

Kurz pro třídy obsahuje: 

  • nácvik ve třídě metodou step by step, při které si pedagog zkouší jak pracovat s dětmi v okamžiku ohrožení během výuky
  • nácvik bezpečného odvedení dětí z ohroženého prostoru, pokud to situace umožnuje
  • diskuse


Organizace kurzu

  • Časová dotace: úvodní kurz pro pedagogy trvá 120 minut, navazující školení pro jednotlivé třídy trvají 60 minut
  • Prostory: Kurz se odehrává ve třídě a na chodbě směrem k východu ze školy.
  • Účastníci: ´pedagogický sbor (úvodní školení) / 1 třída + učitel, ev. třídní asistenti (školení pro třídy)
  • Technické vybavení: Na kurz nepotřebujete žádné vybavení ani techniku.

O instruktorovi

Vedoucí instruktor Mirek Khun (fenrisfight.cz) má dlouholeté zkušenosti s výukou na bezpečnostních kurzech pro civilisty, security, zdravotnický personál a osobní strážce. V několika případech spolupracoval s bezpečnostními složkami.

Je držitelem oprávnění MŠMT pro výuku a živnostenského listu pro poskytování sportovních služeb v oblasti sebeobrany a bojových umění

Fotogalerie z pilotní realizace v ZŠ Ohradní v Praze

Máte zájem o náš kurz?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.