BEZPEČNOSTNÍ RYCHLOKURZ
PRO ŠKOLY ZUSB
 


Zrychlený kurz "Uteč / Schovej se / Bojuj" (ZUSB) je nácvik pro žáky a učitele pro případ napadení školy útočníkem s nožem či palnou zbraní. 

Výhodou tohoto rychlokurzu je jeho zacílení na školní prostředí a technická nenáročnost.  Během úvodního školení pro učitele a jedné vyučovací hodiny nácviku se žáky získá učitel základní návod pro adekvátní reakci na ohrožení a maximalizace šancí na záchranu.


Náš kurz vznikl z celodenního výcvikového programu ACTIVE SHOOTER, určeného pro civilisty a příslušníky ozbrojených složek pro případy útoku tzv. aktivního střelce. Vychází z koncepce "Uteč, schovej se, bojuj", která je v současné době doporučována obyvatelům Policií ČR.

Tuto koncepci jsme v našem kurzu na základě zkušeností z mnoha výcvikových hodin vylepšili a adaptovali ji na specifické prostředí škol. Nyní obsahuje moderní metodiku, která spočívá ve spolupráci učitele se svěřenými dětmi při řešení krizové situace.

Pedagog má v podobné situaci nezastupitelnou úlohu a v našem kurzu dostává návod, jak zajistit dětem v případě napadení co největší míru bezpečí.

Náplň kurzu

Kurz se skládá ze dvou částí - z úvodního školení pro učitele (120 minut, obvykle v odpoledních hodinách) a z navazujícího praktického školení pro učitele s jejich kmenovými třídami (1 třída 60 minut, kurz probíhá v rámci výuky). 

Úvodní školení pro učitele je praktické školení, ve kterém si učitelé v rolích žáků společně vyzkouší postup v krizové situaci. 

Úvodní kurz pro učitele obsahuje: 

  • návrh zlepšení preventivních a bezpečnostních opatření a technického vybavení ve třídě/škole

  • nácvik ve třídě metodou step by step, při které si pedagog projde jednotlivé kroky z pozice žáka
  • diskuse

Školení jednotlivých tříd, ve kterém si učitelé ve svých kmenových třídách a se svými žáky prakticky vyzkouší postup, se kterým byli seznámeni v úvodním školení pro učitele.

Po zkušenostech doporučujeme toto školení absolvovat alespoň vybraným třídních kolektivům, neboť každá třída má svá specifika, ať už z hlediska prostoru či skupiny žáků a je potřeba se prakticky připravit na konkrétní situace, které mohou v jednotlivých třídách nastat. 

Kurz pro třídy obsahuje: 

  • nácvik ve třídě metodou step by step, při které si pedagog zkouší jak pracovat s dětmi v okamžiku ohrožení během výuky
  • nácvik bezpečného odvedení dětí z ohroženého prostoru, pokud to situace umožnuje
  • diskuse


Organizace kurzu

  • Časová dotace: úvodní kurz pro pedagogy trvá 120 minut, navazující školení pro jednotlivé třídy trvají 60 minut
  • Prostory: Kurz se odehrává ve třídě a na chodbě směrem k východu ze školy.
  • Účastníci: ´pedagogický sbor (úvodní školení) / 1 třída + učitel, ev. třídní asistenti (školení pro třídy)
  • Technické vybavení: Na kurz nepotřebujete žádné vybavení ani techniku.

Pilotní realizace v ZŠ Ohradní


"Díky skvělé spolupráci s paní Veronikou Krištofovou, místopředsedkyní školské rady naší ZŠ, jsme měli možnost pilotovat bezpečnostní kurz pro náš celý pedagogický sbor, který nám nabídla společně s lektorem Mirkem Khunem.

Profesionální lektor, pan Miroslav Khun, si získal naši pozornost od samého začátku. Nejprve proběhl kurz v 8. třídě s paní učitelkou, kde žáky připravoval na situace, kdy do školy vnikne ozbrojený pachatel s úmyslem zabíjet. Žáci samotní hodnotili tuto zkušenost jako přínosnou a samotné je překvapilo, co vše se dá dělat v případě útoku. Paní učitelka vyhodnotila kurz jako něco, co by měl absolvovat každý učitel, aby získal základní znalosti a dovednosti, které mu mohou v dané situaci pomoci se rozhodovat a konat.

Poté vedení školy zajistilo tento kurz celému pedagogickému sboru. Pan lektor si hravě poradil s téměř 50 člennou skupinou. Cílil na bezpečnostní postupy použitelné právě na naší škole. Připravoval pedagogy na situace, kdy do školy vnikne ozbrojený pachatel s úmyslem zabíjet, seznámil je s bezpečnostními rutinami ve třídách, stanovil priority činností v případě útoku, vše společně nacvičovali včetně odvedení skupiny lidí mimo napadenou budovu. Zároveň i nacvičovali činnosti ve třídě v okamžiku, kdy budovu opustit nelze.

Bylo velmi zajímavé sledovat, jak působí emoce na samotné pedagogy. Jaké otázky jim k tomu okamžitě naskakují, co potřebují vědět.

Během května a června se potupně proškolí téměř všechny třídy školy se svými třídními učiteli a učitelkami ve svých třídách. Moc nás těší jejich zájem.

Tento kurz má pro nás jednu velkou přidanou hodnotu, kdyby se náhodou někdy někdo z nás ocitl v situaci kdekoliv mimo školu, kde nám i našemu okolí hrozí nebezpečí, víme, že nám získané znalosti, dovednosti a zkušenost z kurzu mohou pomoci.

Vřele doporučujeme všem pedagogickým týmům."


Mgr. Eva Smažíková, ředitelka školy ZŠ Ohradní, 15. 4. 2024Fotogalerie z pilotní realizace v ZŠ Ohradní v Praze

O instruktorovi

Vedoucí instruktor Mirek Khun (fenrisfight.cz) má dlouholeté zkušenosti s výukou na bezpečnostních kurzech pro civilisty, security, zdravotnický personál a osobní strážce. V několika případech spolupracoval s bezpečnostními složkami.

Je držitelem oprávnění MŠMT pro výuku a živnostenského listu pro poskytování sportovních služeb v oblasti sebeobrany a bojových umění

Máte zájem o náš kurz?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.