Václav Krištof

Odborný garant a lektor

Václav Krištof (*1964) vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor český jazyk - občanská nauka.

V prosinci 1989 založil Společnost Josefa Škvoreckého, jejímž předsedou je dodnes. SJŠ vydává publikace spojené s životem a dílem Josefa a Zdeny Škvoreckých. V současné době tato společnost organizuje Cenu Josefa Škvoreckého.

Spolupráce s Josefem Škvoreckým a přátelské vztahy vyústily v roce 1993 v založení Soukromého gymnasia Josefa Škvoreckého. O pět let později Vyšší odborné školy tvůrčího psaní Josefa Škvoreckého. V oboru školství vyvrcholila spolupráce založením Literární akademie (Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého) v roce 2000.

V současné době působí jako vedoucí katedry Literární tvorby na VŠKK

Václav Krištof je hlavním autorem CDROMu Josef Škvorecký: Život a dílo (1999) a organizátorem Mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého v Náchodě (LA 2004) a také knihy Prima sezóny 1924 - 2012, publikované v roce 2018 v nakladatelství C Press.

Je taktéž majitelem a zakladatelem společnosti Books and Cards, která vydává Spisy Josefa Škvoreckého, umělecké publikace, provozuje Galerii Nemesis, Agenturu Nemesis a v neposlední řadě taktéž projekt Besedárium.