Veronika Krištofová

Zakladatelka projektu Besedárium, jednatelka a lektorka

Veronika Krištofová (1978) je zakladatelkou projektu Besedárium, V rámci Besedária se věnuje vývoji programů (výběr tématu, tvorba metodiky, realizace rekvizit, testování a supervize programu) a jejich produkci. V rámci vývoje spolupracuje s odborníky na daná témata, s učiteli i umělci. Většinu programů stále aktivně lektoruje. 

Vystudovala VOŠIS, obor Služby muzeí a galerií, dále bakalářský stupeň na Masarykově univerzitě, obor Dějiny umění. Působila dva a půl roku jako správce soukromých uměleckých Lobkowiczkých sbírek v Nelahozevsi. Se svým manželem založila v roce 2010 Galerii Nemesis, která za dobu svého působení realizovala řadu úspěšných výstav v Čechách i v zahraničí. 

V letech 2016 - 1018 působila jako konzultantka kreativity ve Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV) v projektu Kreativní partnerství, jehož cílem bylo zapojení umělců do výuky. Od roku 2019 do roku 2021 spolupracovala se společností SPKV na projektu Školy pro budoucnost, který se zaměřoval na rozvoj kompetenci k trvale udržitelnému rozvoji.

Zabývá se klimatem ve třídách, ve své práci využívá prvky dramatických her a improvizace, techniky divadla fórum. Při tvorbě metodik pro jednotlivé programy úzce spolupracuje s učiteli a řediteli základních škol. Lektoruje dramatickou výchovu v ZŠ Ohradní. Lektoruje na letních hereckých soustředěních pro děti a mládež. 

Působí jako herečka a scénáristka v divadle Kubko.  Píše knihy pro děti (spolupracuje s nakladatelstvím Epocha). 

Ve volných chvílích se věnuje též literatuře, píše divadelní adaptace a autorské hry (je zastoupena agenturou Dilia), zabývá se divadelní režií a pohybovým divadlem (např. Kacířka v divadle Metro, For Phoolan ve Studiu Citadela, Indická inspirace ve Studiu Citadela atd.) a studiem malby. 

Se svým manželem má dceru a dva syny.