Veronika Krištofová

Zakladatelka projektu Besedárium, jednatelka a lektorka

Veronika Krištofová (1978) vystudovala VOŠIS, obor Služby muzeí a galerií, dále bakalářský stupeň na Masarykově univerzitě, obor Dějiny umění. Působila dva a půl roku jako správce soukromých uměleckých Lobkowiczkých sbírek v Nelahozevsi. Se svým manželem založila v roce 2010 Galerii Nemesis, která se jako jediná soustředí na české a slovenské umění v žánru fantasy a sci-fi. Za dobu svého působení v rámci činnosti Galerie realizovala Veronika Krištofová řadu úspěšných výstav v Čechách i v zahraničí. 

V letech 2016 - 1018 působila jako konzultantka kreativity ve Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV) v projektu Kreativní partnerství, jehož cílem bylo zapojení umělců do výuky. Od roku 2019 se společností SPKV opět spolupracuje na projektu Školy pro budoucnost. V rámci této činnosti ve školách zajišťuje ve spolupráci s umělci projekty zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí. 

Zabývá se klimatem ve třídách, ve své práci využívá prvky dramatických her a improvizace, techniky divadla fórum. Při tvorbě metodik pro jednotlivé programy úzce spolupracuje s učiteli a řediteli základních škol. Pod hlavičkou Spolku Líheň lektoruje dramatickou výchovu v ZŠ Křesomyslova. Lektoruje na letních hereckých soustředěních pro děti a mládež. 

Působí jako herečka a scénáristka v divadle Kubko.  

Ve volných chvílích se věnuje též literatuře, píše knihy pro děti, divadelní adaptace a autorské hry (je zastoupena agenturou Dilia), zabývá se divadelní režií a pohybovým divadlem (např. Kacířka v divadle Metro, For Phoolan ve Studiu Citadela, Indická inspirace ve Studiu Citadela atd.) a studiem malby. 

Se svým manželem má dceru a dva syny.