Ze života české společnosti

Projektový den o novodobých dějinách pro žáky 5. a 6. tříd a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Zažijte s námi projektový den na téma novodobých dějin. Celodenní program "Ze života české společnosti" na motivy stejnojmenné knihy od Josefa Škvoreckého je určen žákům 5. - 6. tříd.

Cílem programu je seznámit žáky s klíčovými událostmi mezi lety 1946 - 1989.

Program využívá oblíbených a funkčních principů programu Velká rodinná rada, jako je užití prvků deskových her a dramatizace. Nenásilnou a hravou formou seznamuje žáky s obdobím totality od voleb v květnu 1946 až po listopad 1989.

Mechanismus hry

Program klade důraz na rozvoj klíčových komeptencí, jako je schopnost spolupráce, kompetence k trvale udržitelnému rozvoji apod. Vzhledem k vyžadované časové dotaci staví program na týmové práci a na interaktivním přístupu a humoru, který je žákům blízký.

Mechanismus programu vychází z oblíbených prvků deskových her a dramatizace. Žáci pracuji ve skupinách po pěti. Každá skupina představuje jednu rodinu Machaninových (rodiče a 3 děti). Cílem hry je nasbírat co nejvíce tzv. "totáčů", což jsou žetony přežití. Tyto žetony získávají rodiny za plnění jednotlivých úkolů, které se váží ke každému důležitému datu ve hře. Úkoly jsou navržené tak, aby se dynamika programu střídala (typově i hravostí) a aby žákům nenásilnou formou prožitku vysvětlily na konkrétních situacích základní fakta a události. Hra probíhá ve 3 etapách, ve kterých postavy rodiny Machaninových postupně stárnou, což má částečně vliv i na průběh hry.

Žáci se během programu dostanou k faksimilím novinových stránek, plakátů, originálům dobových dokumentů (průkazky KSČ apod.), originálům hraček a shlédnou některé video ukázky a poslechnou si audio ukázky.

Průběh hry sledují žáci na hrací desce, která spíše než jako hrací deska plní funkci přehledové časové osy klíčových událostí. Žáci mají tak po celou dobu programu přehledně před sebou zaznamenány všechny důležité události.

Příklady úkolů

Volby v roce 1946

Zvládne se rodina Machaninových zorientovat v předvolebních letáčcích a novinových článcích? Pro jakou stranu se rodiče rozhodnou? A půjdou vůbec k volbám?

Během úkolu se žáci seznámí s volebními materiály z roku 1946. Prohlédnou si faksimile Lidových novin i Rudého práva. Vyberou z faksimilí originálních volebních lístků jeden, který po dohodě v rodině vhodí do volební urny. V rámci úkolu si žáci problédnou dobové dokumenty a zvědomí si klíčovou úlohu voleb.

Zlatá šedesátá

V šedesátých letech žáci prozkoumají, jak se v té době bavili teenageri. Jaké filmy se točily? Jaké koncerty se konaly? A do čeho se mohla obléct Margaret z rodiny Machaninů, když chtěla vyrazit na první beatový festival?

Během úkolu si žáci prohlédnou faksimile programů kin, plakáty i novinové články z období, kdy se zdálo, že bude líp.

Husákovy děti

Jaké hračky mohly v 70. a 80. letech najít děti pod stromečkem? Na to se zeptáme Adolfa z rodiny Machaninových, který nastoupil jako obchodní referent do společnosti Igra, která v této době hračky vyráběla. Dokáže Adolf vymyslet tu nejlepší reklamu na hračku? A co na to pan Vajíčko?

Ilustrace k programu ztvárnila zkušená ilustráorka Jana Komárková. Faksimile a herní materiál graficky připravil Martin Zhouf.

Při přípravě programu vycházeli autoři programu z RVP pro 5. ročník a volně navázali na náš program "Bláznivé dějiny každé české rodiny", ve kterém jsme si v loňských letech ověřili, jak děti rozumí a reagují na důležité události z dob nedávno minulých.

Program realizujeme ve vaší škole.

Program je určen pro jednu třídu, max. 30 žáků.

Doba trvání programu minimálně 5 vyučovacích hodin (zahrnuje čas na přípravu programu, samotný program a zpětnou vazbu po programu).


K projektu je nyní možno zakoupit výukové plakáty, pomocí kterých můžete na program navázat ve výuce. Plakáty obsahují základní data a dobové fotografie z období mezi prvními poválečnými volbami v roce 1946 až do sametové revoluce v roce 1989.

Hodnocení programy žáky a pedagogy ze ZŠ Křesomyslova

Ve čtvrtek 17. 10. 2019 jsem měla možnost se zúčastnit se svými "páťáky" programu "Ze života české společnosti". Děti pracovaly ve skupinách a vydaly se po stopách rodiny Machaninových, zažívaly s ní různé životní situace od roku 1946 po listopad 1989.

Jednalo se o velmi poutavou, zajímavou interaktivní hru, která hned na začátku vtáhla děti do děje. Žáci s nadšením a zájmem plnili úkoly různého typu a zkusili se vžít do dané doby.

Je to velmi hezky vymyšlená desková hra plná zápletek a interaktivních úkolů. Odměnou dětem bylo získávání žetonků za správně provedený úkol.

Vřele doporučuji, hra má spád, je vyvážená, odpovídá nabízené věkové kategorii.

Gabriela Kobernová, třídní učitelka 5. třídy ZŠ Křesomyslova

- Od tohoto zážitku mám ráda dějiny.

- Jedna z věcí, která se mi líbila, bylo to, že jsme se mohli skoro u všeho rozhodnout sami.

- Líbil se mi příběh Machaninových.

- Líbilo se mi, jak jsme prezentovali hračky. Bylo to super.

- Na programu se mi líbilo, že jsem se nepřidala ke straně komunismu. A taky se mi líbilo, jak to bylo propracovaný.

- Hra se mi líbila, bylo to jak v reálném životě, mohli jsme si vybírat kam půjdem a byla to zábava.

- Hodně jsem se naučil.

- Zaujalo mě, že nám o tom říkali ty různé události zábavně.

- Na programu se mi líbilo, že jsem mohla poznat, jak to bylo dřív. Taky se mi líbilo, že jsme mohli volit.

- Byla to sranda.

- Je mi moc líto, že se tyhle události staly.

- Bylo to dlouhé akorát.

Žáci 5. třídy ze ZŠ Křesomyslova


Máte zájem o tento program?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.