Eliášův svět

K novým knihám o Eliášovi nabízíme doprovodné programy v podobě představení, literárně divadelních dílen, tematických interaktivních her a on-linových besed. Na českém knižním trhu s původní tvorbou pro děti se jedná o neobvyklou příležitost k propojení divadla a literatury. Příběh o Eliášovi vznikl původně jako divadelní hra, určená pro loutkové divadlo. Literární zpracování vychází z úspěšného představení, těží z funkčních prvků divadelní dramatizace a malému čtenáři tak předkládá příběh plný humoru a děje, který staví především na dialogu. 

Programy lze kombinovat, upravit na míru vašim potřebám. Programy jsou vhodné pro školky, žáky prvního stupně a pro družiny, jako zpestření výuky nebo jako programy vhodné pro zvláštní příležitosti, např. pasování na školáky a na čtenáře, dětské dny a podobně.

.

Typy programů

Literárně divadelní dílna

Dílna zaměřená na základy literární a divadelní tvorby. Dílna kombinuje techniky storytelingu, dramatické výchovy a literární postupy. Zabývá se charakteristikou postavy, práce s emocemi a prostřednictvím pohádkové postavy plavčíka Eliáše nahlíží na téma odlišnosti. 

Časová dotace cca 90 minut

Max. počet účastníků 25

Cílová skupina: 3. - 4. třídy

Beseda s autorkou

Jak dlouhá je cesta od nápadu k pohádce. Povídání o knížkách a o divadle s herečkou, scénáristkou a autorkou nové knihy pro děti od osmi let "Eliáš mezi piráty". Jak vzniká kniha? Jak se liší kniha od divadelního scénáře? A co se děje s knihou, když ji spisovatel napíše?  

Beseda s autorským čtením pro malé i velké posluchače. 

Časová dotace cca 60 minut. 

Počet účastníků cca 50

Loutkové představení

Pirátská pohádka vznikla jako autorské představení, které v roce 2018 uvedlo divadlo Kubko. Autorkou scénáře je Veronika Krištofová, loutky ztvárnil zkušený řezbář Jan Růžička. Režie se ujala herečka a režisérka Andrea Aja Marečková. 

Představení plné pirátských písniček a nečekaných zvratů o Eliášovi, který byl trochu jiný, než ostatní a přesto si dokázal splnit svůj sen. 

Časová dotace cca 60 minut. 

On-line beseda

Ve spolupráci s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně jsme v prosinci 2020 natočili úvodní video k on-line besedě ke knize "Eliáš mezi piráty" a k představení "Pirátská pohádka". On-line beseda vychází z této realizace, využívá předtočených videoukázek a navazuje na zkušenosti v realizaci distančních uměleckých projektů v rámci naší spolupráce na projektu Školy pro budoucnost. 

Časová dotace cca 45 minut. 

Počet účastníků: jedna třída

Cílová skupina: 2. a 3. třídy

Pirátské verbováníčko

Tematická interaktivní hra pro děti, především pak pro děti předškolního věku a děti z prvních a druhých tříd. Vhodné jako doplňkový program k příležitosti pasování na školáky / na čtenáře, dětských dnů a podobně. 

Časová dotace cca 60 minut

Dobrodružná matematika

Jedná se o tematický oblíbený program "Honba za pokladem Černého piráta" se zaměřením na matematiku, který Besedárium realizuje už od roku 2015. Program staví na úspěšných prvcích únikových her. Dále využívá prvků dramatické výchovy a neopomíná mezipředmětové vztahy.

Časová dotace: 90 - 100 minut

Max. počet účastníků: 30

Cílová skupina: 1. a 2. třídy


.

.

.

.  

Programy navazují na knihy
"Eliáš mezi piráty"
a "Eliáš mezi lidojedy"
které vychází
v nakladatelství Epocha.