Eliášův svět

K novým knihám o Eliášovi nabízíme doprovodné programy v podobě představení, literárně divadelních dílen, tematických interaktivních her a on-linových besed. Na českém knižním trhu s původní tvorbou pro děti se jedná o neobvyklou příležitost k propojení divadla a literatury. Příběh o Eliášovi vznikl původně jako divadelní hra, určená pro loutkové divadlo. Literární zpracování vychází z úspěšného představení, těží z funkčních prvků divadelní dramatizace a malému čtenáři tak předkládá příběh plný humoru a děje, který staví především na dialogu. 

Programy lze kombinovat, upravit na míru vašim potřebám. Programy jsou vhodné pro školky, žáky prvního stupně a pro družiny, jako zpestření výuky nebo jako programy vhodné pro zvláštní příležitosti, např. pasování na školáky a na čtenáře, dětské dny a podobně.

.

Typy programů

Literárně divadelní dílna

Dílna zaměřená na základy literární a divadelní tvorby. Dílna kombinuje techniky storytelingu, dramatické výchovy a literární postupy. Zabývá se charakteristikou postavy, práce s emocemi a prostřednictvím pohádkové postavy plavčíka Eliáše nahlíží na téma odlišnosti. 

Časová dotace cca 90 minut

Max. počet účastníků 25

Cílová skupina: 3. - 4. třídy

Beseda s autorkou

Jak dlouhá je cesta od nápadu k pohádce. Povídání o knížkách a o divadle s herečkou, scénáristkou a autorkou nové knihy pro děti od osmi let "Eliáš mezi piráty". Jak vzniká kniha? Jak se liší kniha od divadelního scénáře? A co se děje s knihou, když ji spisovatel napíše?  

Beseda s autorským čtením pro malé i velké posluchače. 

Časová dotace cca 60 minut. 

Počet účastníků cca 50

Loutkové představení

Pirátská pohádka vznikla jako autorské představení, které v roce 2018 uvedlo divadlo Kubko. Autorkou scénáře je Veronika Krištofová, loutky ztvárnil zkušený řezbář Jan Růžička. Režie se ujala herečka a režisérka Andrea Aja Marečková. 

Představení plné pirátských písniček a nečekaných zvratů o Eliášovi, který byl trochu jiný, než ostatní a přesto si dokázal splnit svůj sen. 

Časová dotace cca 60 minut. 

On-line beseda

Ve spolupráci s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně jsme v prosinci 2020 natočili úvodní video k on-line besedě ke knize "Eliáš mezi piráty" a k představení "Pirátská pohádka". On-line beseda vychází z této realizace, využívá předtočených videoukázek a navazuje na zkušenosti v realizaci distančních uměleckých projektů v rámci naší spolupráce na projektu Školy pro budoucnost. 

Časová dotace cca 45 minut. 

Počet účastníků: jedna třída

Cílová skupina: 2. a 3. třídy

Pirátské verbováníčko

Tematická interaktivní hra pro děti, především pak pro děti předškolního věku a děti z prvních a druhých tříd. Vhodné jako doplňkový program k příležitosti pasování na školáky / na čtenáře, dětských dnů a podobně. 

Časová dotace cca 60 minut

Fotogalerie

.

.

.

.  

Programy navazují na knihy
"Eliáš mezi piráty"
a "Eliáš mezi lidojedy"
které vychází
v nakladatelství Epocha.