Hurá na Hrad!

Projektový den pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ

Prožijte s námi příběh nevětšího hradního komplexu na světě. Program Hurá na Hrad! mapuje prostřednictvím hry s dřevěným modelem nejdůležitější momenty vývoje Pražského hradu. Od první církevní stavby (Kostel Panny Marie), kterou postavil kníže Bořivoj I. až po obelisk od Plečnika na III. nádvoří. 

Dozvíte se, kde a co byl pahorek Žiži, jak Boleslav získal pro Prahu povolení zřídit biskupství, kdo položil první kámen ke stavbě katedrály, kdo byl Benedikt Ried a proč se socha sv. Jiří podobá Ludvíkovi Jagelonskému, kam Rudolf II. ukládal všechny své sbírky, co Marie Terezie udělala s Rožmberským palácem a co se stalo 12. 5. 1929. 

V rámci programu se žáci stanou staviteli, kteří budou panovníkům pomáhat se stavbou obytných částí, plánovat a navrhovat církevní stavby, zkoumat, jak se staví valená klenba, oslavovat korunovace králů a především hledat 7 klíčů k Svatováclavskému pokladu

Program je rozdělen na 4 části, které jsou oddělené krátkými přestávkami. Každá část se věnuje určitému časovému období, které budou žáci poznávat pomocí postupně rozrůstajícího se modelu Pražského hradu.  

  • V první části se žáci seznámí s okolnostmi vzniku prvního knížecího hradiště na ostrohu Opyš spolu s kostelem Panny Marie a knížecím palácem, dozví se základní informace o vzniku Baziliky sv. Jiří a rotundy sv. Víta. 
  • V druhé části se dozví, proč na místě rotundy vznikla bazilika sv. Víta, Václava a Vojtěcha a o tom, jak se žilo na Hradě v období 12. a 13. století. Seznámí se se základními informacemi o vzniku části Katedrály, kterou nechal postavit Karel IV. pod vedením Matyáše z Arrasu a Petra Parléře. 
  • Třetí část seznámí účastníky s obdobím Jagellonců a přestavbou úchvatného Vladislavského sálu pod vedením Benedikta Rieda, budování sbírek za Rudolfa II. a dostavby Nového paláce a o nejdůležitějších reformách Marie Terezie. 
  • Čtvrtá závěrečná část zavede účastníky do 19. století až k novogotické dostavbě Katedrály a seznámí je s poslední stavbou na Pražském hradě - monolitem od Joža Plečnika. 


Jak se staví valená klenba? Na to se děti pokusí přijít během jedné z aktivit.

Vývoj Pražského hradu v jednotlivých fázích, znázorněných modelem


Program realizujeme ve vaší škole. 

Program je určen pro jednu třídu (max. 30 žáků).

Časová dotace cca 4 - 5 hodin (záleží na délce přestávek, potřebnému času k plnění úkolů a v neposlední řadě době věnované závěrečnému focení). 

Žáci pracují ve skupinách (maximálně 5 skupin). Program probíhá ve třídě za účasti pedagoga. K programu potřebujeme dataprojektor či interaktivní tabuli s možností přehrát zvuk, počítač (přivezeme si flashku). Uspořádání třídy do hnízd, ideálně s možností uprostřed třídy postavit lavici pro model, aby na něj všichni účastníci během programu stále viděli. 

Ceny všech našich programů uvádíme v našem ceníku.

Model Pražského hradu a volná replika Svatováclavské koruny

Z reakcí na program

Program sice "vezme" 5 hodin času, ale stojí za to těch pár hodin "obětovat". Děti si během nich prošly cca deseti staletími, ve kterých se utvářela podoba Pražského hradu. Zjistily, jak vypadaly základy hradu na jeho počátku, uvědomily si, kteří panovníci měli podíl na jeho vzhledu, pochopí, jak fungoval život za hradbami. Před jejich očima se měnila podoba Pražského hradu za pomocí dřevěného modelu, samy jeho podobu odhadovaly, dotvářely. Vyzkoušely si také prakticky, jak to, že drží gotická klenba, vytvářely barokní sousoší, tvořily pro Rudolfa II. další umělecká díla, z lega tvořily další podoby chrličů, tančily středověký tanec...

Celý program je protnutý činnostmi dětí, které se na chvilku nenudí. Na konci programu čeká na děti jedno překvapení , ke kterému musí získat sedm klíčů…. Jako prvostupňová učitelka doporučuji program 4. a 5. ročníkům k dotváření představy o českých dějinách (v rámci vlastivědy), 6. ročníkům spíš na začátku roku jako souhrnné opakování.

Alena Kolaříková, ZŠ Ohradní

Sestřih z pilotní realizace projektu na Pražském hradě. 

Pilotní realizace

Dne 28. 8. proběhla pilotní realizace programu Hurá na Hrad! přímo v areálu Pražského hradu s laskavým svolením paní kancléřky. V arkádách pod Starým palácem jsme tak prožili příběh na místě plném magie a tajemna s neuvěřitelným geniem loci. Děkujeme všem rodičům, kteří nám zapůjčili své malé dobrodruhy, kteří s námi bez remcání a s nadšením podnikli tříhodinovou výpravu tisíciletou historií.

Moc děkujeme za skvělé dopoledne. Myslím, že si to děti úžasně užily a mají aktuálně větší znalosti, než rodiče :)
Lucie Č.

Za pomoc s realizací programu děkujeme Janovi Dlouhému za úžasný model Hradu a skříňku uzamykatelnou na sedm klíčů, Janovi Marvelovi Hornovi za luxusní korunu, kterou si chce vyzkoušet každý dobrodruh, Martinu Zhoufovi za grafické úpravy plánu Hradu a Janě Klubalové za hermelínový plášť, který vypadá jako šitý z opravdových ocásků. 

Máte zájem o tento program?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.