Stranger School

03.11.2021

Hledáme investigativní́ vyšetřovatele, kteří́ by nám pomohli rekonstruovat případ ztracené́ studentky.  

Nový program Stranger School se zabývá všeobecnou primární nespecifickou prevencí. Zaměřuje se na podporu třídních kolektivů a prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Reaguje na časté jevy a situace, ke kterým v třídních kolektivech dochází. Soustředí se na vnější i vnitřní vlivy, mezi které patří např. dopady distanční výuky, změna učitele, změna stupně či prostředí, sloučení tříd, nástup puberty, odlišnosti a další. 

Program se inspiruje oblíbenými herními principy světoznámé hry Dungeon and Dragons. Úkolem účastníků bude v reálném čase školu projít, prozkoumat jednotlivá prostředí neznámé školy, a především konfrontovat účastníky děje, které představují lektoři programu. Pomocí technik divadla Forum, improvizace a socializačních her budou účastníci řešit jednotlivé úkoly a vyzkouší si problémové situace v příběhu vyřešit podle svých vlastních představ a zkušeností.