Stranger School 2

detektivka pro třídní kolektivy

všeobecná primární nespecifická prevence pro žáky od 8. třídy ZŠ, pro studenty gymnázií, SŠ a studenty pedagogických oborů na VŠ


Projekt Stranger School se zabývá podporou třídních kolektivů a prevencí rizikového chování mládeže. Reaguje na časté jevy a situace, ke kterým v třídních kolektivech dochází. Soustředí se na vnější i vnitřní vlivy, mezi které patří např. dopady distanční výuky, změna učitele, změna stupně či prostředí, sloučení tříd, odlišnosti a další. Tyto situace mohou vyvolávat problémy, jako je agresivita, šikana, rozpad soudržnosti třídy, ztráta motivace apod.

Program poskytuje pedagogovi ozkoušené a funkční nástroje vedoucí k trvale udržitelným změnám (proveditelné např. v rámci třídnických hodin). Klade důraz na úzkou spolupráci s pedagogy i dětmi. Soustředí se především na rozvoj vztahů ve třídě a komunikaci. Rozvíjí klíčové kompetence (především pak kompetence k řešení problémů, komunikativní a sociální).

Stranger School 2 navazuje na oblíbenou hru Stranger School pro mladší žáky ZŠ, kterou Besedárium úspěšně realizuje ve školách již od roku 2019. Autorky programu se na základě úspěchu hry rozhodly realizovat verzi pro starší žáky, která utváří prostor pro diskusi o závažných tématech v bezpečném prostředí.  V rámci projektu se účastníci setkají s velmi emotivním příběhem, jehož hlavní postavy ztvárňují prostřednictvím fotografií, video a audionahrávek mladí herci, převážně z divadelní skupiny hARanTi na prknech

Během programu budou účastníci zkoumat souvislosti fiktivního příběhu studentky, která spáchala sebevraždu. Účastníci se pokusí rozklíčovat příčiny problému, definovat důležité momenty a aktéry a rozpoznat příčiny, které k tomuto tragickému činu vedly. 

Jedná se o unikátní projekt, který kombinuje osvědčené principy z různých metodik a nabízí žákům atraktivní a interaktivní zážitek. Program se též inspiruje oblíbenou herní mechanikou světoznámé hry Dungeon and Dragons. Hráči se pomocí figurek pohybují po plánu školy, setkávají se s přímými účastníky děje a navazují komunikaci. 

Úkolem účastníků bude v reálném čase "projít" budovu osmiletého gymnázia, ve kterém se událost stala. Budou postupně prozkoumávat jednotlivá prostředí, a především konfrontovat účastníky děje, které představují lektoři programu. Pomocí technik divadla Forum, improvizace, strukturovaného dramatu a socializačních her budou účastníci řešit jednotlivé úkoly a vyzkouší si problémové situace v příběhu vyřešit podle svých vlastních představ a zkušeností. 

Průběh projektu

 1. PŘEDBĚŽNÁ KONZULTACE S UČITELEM: vymezení rizik, seznámení s kolektivem z pohledu pedagoga, stanovení případných postupů v případě, že by došlo k neočekávaným problémům.
 2. ÚVOD: seznamovací / úvodní aktivity, vysvětlení principů programu a stanovení pravidel.
 3. PŘÍPRAVA HRY: účastníci jsou rozděleni do herních skupin, seznámení herním plánem školy.
 4. SEZNÁMENÍ S PŘÍBĚHEM: účastníci jsou seznámeni s příběhem. Dozví se hlavní zápletku a základní informace o hlavní postavě příběhu Sandře Kratochvílové, která se z nevyjasněných důvodů rozhodne ukončit svůj život. 
 5. HRA: během hry se účastníci dostávají do různých situací, které musí řešit. Jsou konfrontování s jednotlivými postavami příběhu, které představují lektoři programu. 
 6. REFLEXE S ŽÁKY: shrnutí získaných poznatků a zjištěných informací ve společném kruhu. Shrnutí, kolik informací o příběhu se podařilo účastníkům zjistit. Diskuse o tom, jak se vyvíjel jejich názor a vztah k postavám v příběhu.
 7. ZÁVĚREČNÁ REFLEXE S UČITELEM: shrnutí celého programu, sdílení postřehů a poznatků o fungování kolektivu. 


Programem provází dva zkušení lektoři, jejichž úkolem je:

 • úzká spolupráce s pedagogem, okamžitá zpětná vazba dle potřeby (dohlížení na bezpečné prostředí)
 • vstupování do rolí v rámci příběhu a umožnění řešenou situaci účastníkům "prožít".
 • řízení jednotlivých aktivit a posouvání příběhu
 • závěrečná reflexe s účastníky a pedagogy

Přínosy projektu

 • možnost s žáky probrat citlivé a klíčové problémy v bezpečném prostředí, umožnění nahlédnout na problémy z jiného úhlu
 • poskytnutí nástrojů k trvale udržitelným změnám
 • příležitost pozorovat a zkoumat chování třídy v simulovaných rizikových situacích
 • rozvoj komunikace a schopnosti řešení problémů
 • společně a intenzivně strávený čas mimo běžnou výuku
 • společné prožití hry a dobrodružství

Projekt vychází z bohatých zkušeností v práci s třídními kolektivy. Navazuje na naše dlouholeté zkušenosti v oblasti řízení škol, vývoje a realizace edukačních programů, spolupráce se subjekty, které se primárně zaměřují na zkvalitnění prostředí a klima ve školách a třídách (Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Divadlo Forum a další). Kromě techniky divadla Forum a improvizace využíváme dále techniky storytellinu, principy LARP (live action role playing) a RPG (role playing game), techniky k rozvoje klíčových kompe-tencí (hry na rozvoj komunikace, spolupráce, řešení konfliktů, vzájemného respektu, empatie), a další.

Časová dotace: půl hodina příprava včetně konzultace s učitelem, tři hodiny (3 x 60 minut) realizace projektu, 15 - 20 minut závěrečná reflexe s učitelem dle zájmu.

Požadavky na prostor: vyklizená třída či herna, dataprojektor či interaktivní tabule s počítačem. 

Počet účastníků: 1 třída (max. 30 žáků)

Po dobu projektu je nutná přítomnost třídního učitele nebo školního psychologa, preventisty či speciálního pedagoga. 


Premiéra programu - leden 2023

O Stranger School 2 v Trojském gymnáziu v Praze

Ve škole průběžně probíhají nejrůznější vzdělávací akce a semináře, mezi které patří i zajímavý projekt Stranger School, který v rámci základů společenských věd absolvovala septima. Smyslem tohoto pilotního projektu bylo v bezpečném prostředí diskutovat prostřednictvím strategické hry o závažných tématech. V rámci tohoto projektu se studenti seznámili s velmi emotivním příběhem, který měl tragické souvislosti, a snažili se pod vedením lektorů zjistit příčiny a definovat důležité momenty příběhu.

Speciální nabídka pro učitele

Máte chuť si podobný program vyzkoušet sami na sobě? Chcete vědět, co prožívají vaši žáci během takového programu?

Program Stranger School 2 je svým zaměřením a zpracováním vhodnou příležitostí ke společnému prožitku, hře a podpoře pedagogických kolektivů. Je ideální teambuildingovou nebo optimální úvodní aktivitou k řešení problematiky prevence

Ve video a audio ukázkách, které ve hře využíváme, hrají mladí herci, převážně z divadelního uskupení hARanTi na prknech!

Sandra

Charlotte Steigerwaldová

Linda

Magdalena Hobrlandová

Kendy

František Ferdinand Hlavica

Ondra

Maxmilián Kocek

Buňka

Kristián Laštovka

Feryn

Jakub Pavlíček

Kdokoli

Vladimír Holan

Z reakcí na Stranger School I.

Milá paní Veroniko a paní Ájo,

moc děkujeme za skvěle připravený program pro žáky z 8. C. Ačkoliv jsme vlastně nevěděli, do čeho se pouštíme, byl to pro žáky i pro mne ojedinělý zážitek. Spojení s deskovou hrou a zasazení do dětem blízkého prostředí byl skvělý tah. Bylo velmi zajímavé sledovat své žáky, jak přes počáteční nejistotu začínají vstupovat do děje, snaží se řešit záhadu zmizelé studentky, která by klidně mohla být jejich spolužačkou. 

Dokázali se "odvázat", až zapomínali na reálný čas, odmítali přestávku a chtěli přijít záhadě na kloub. I já jsem se občas přistihla, že bych ráda zasáhla do děje, i mě program zaujal. Bylo znát, že hra žáky baví a že si ji užívají. A přitom se "učili", aniž by o tom věděli. Museli zjišťovat informace, třídit je a vyhodnocovat je, museli klást otázky, navrhovat vhodné formulace a hypotézy, které následně ověřovali. 

Museli vymýšlet různé strategie, učili se plánovat a předvídat. Vyzkoušeli si důležitost týmové práce. Při hraní rolí si vyzkoušeli situace, se kterými se mohou setkat v reálném životě. Po skončení programu jsme si ještě dlouho o programu povídali, žáci byli nadšeni a chtěli by ještě jednou podobný program zažít. 

Veroniko a Ájo, znovu moc děkujeme za příjemný zážitek, klobouk dolů před vaším skvělým výkonem. Jste nejen skvělé herečky, ale i srdcařky, které věnují své práci vše. Za 8. C vyřizuji pozdravy.

Martina Chocholoušová, FZŠ České mládeže 230/2, Ústí nad Labem

Máte zájem o program?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět