Ze života české společnosti 2.0

Projektový den o novodobých dějinách pro žáky 7. - 9. tříd a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Na řadu vašich podnětů jsme upravili stávající program Ze života české společnosti pro starší ročníky. Program Ze života české společnosti 2.0 si zachovává hravost a interaktivitu, ale aktivity jsou uzpůsobené starším žákům. 

Zažijte s námi projektový den na téma novodobých dějin. Celodenní program "Ze života české společnosti" na motivy stejnojmenné knihy od Josefa Škvoreckého seznámí žáky s klíčovými událostmi mezi lety 1946 - 1989. Spolu s rodinou Machaninových žáci prožijí celé nelehké období totality. 

Mechanismus hry

Mechanismus programu vychází z oblíbených prvků deskových her a dramatizace. Žáci pracuji ve skupinách po pěti. Každá skupina představuje jednu rodinu Machaninových (rodiče a 3 děti). Cílem hry je nasbírat co nejvíce tzv. "totáčů", což jsou žetony přežití. Tyto žetony získávají rodiny za plnění jednotlivých úkolů, které se váží ke každému důležitému datu ve hře. Úkoly jsou navržené tak, aby se dynamika programu střídala (typově i hravostí) a aby žákům nenásilnou formou prožitku vysvětlily na konkrétních situacích základní fakta a události. Hra probíhá ve 3 etapách, ve kterých postavy rodiny Machaninových postupně stárnou, což má částečně vliv i na průběh hry.

Žáci se během programu dostanou k faksimilím novinových stránek, plakátů, originálům dobových dokumentů (průkazky KSČ apod.), originálům hraček a shlédnou některé video ukázky a poslechnou si audio ukázky.

Průběh hry sledují žáci na hrací desce, která spíše než jako hrací deska plní funkci přehledové časové osy klíčových událostí. Žáci mají tak po celou dobu programu přehledně před sebou zaznamenány všechny důležité události.

Příklady aktivit

Volby v roce 1946

V prvním úkolu se rodina Machaninových zúčastní prvních poválečných voleb. Jejich úkolem bude zorientovat se v nabídce politických stran a zvolit si dle svého uvážení stranu, která by je měla po následující léta zastupovat. 

Během úkolu se žáci seznámí s volebními materiály z roku 1946. Prohlédnou si faksimile Lidových novin i Rudého práva. Vyberou z faksimilí originálních volebních lístků jeden, který po dohodě v rodině vhodí do volební urny. V rámci úkolu si žáci prohlédnou dobové dokumenty a uvědomí si klíčovou úlohu voleb.

Zlatá šedesátá

V šedesátých letech žáci prozkoumají, jak se v té době bavili teenageri. Jaké filmy se točily? Jaké koncerty se konaly? Jaká byla móda 60. let? 

Během úkolu si žáci prohlédnou faksimile programů kin, plakáty i novinové články z období, kdy se zdálo, že bude líp.

Husákovy děti 

Jaké hračky mohly v 70. a 80. letech najít děti pod stromečkem se účastníci programu dozví v jedné z posledních aktivit. Jejich úkolem bude v průběhu normalizace promyslet a obhájit, jakým způsobem mohly hračky vychovávat malé jiskřičky a pionýry k socialismu.

Ilustrace k programu ztvárnila zkušená ilustráorka Jana Komárková. Faksimile a herní materiál graficky připravil Martin ZhoufProgram realizujeme ve vaší škole.

Program je určen pro max. 30 žáků.

Doba trvání programu minimálně 5 vyučovacích hodin (zahrnuje čas na přípravu programu, samotný program a zpětnou vazbu po programu).

Z reakcí na program ze ZŠ Lauderovy školy:

  • Hra byla zajímavá, zábavná a poučná. Myslím, že si všichni něco zapamatovali. Hra mě úplně vtáhla do doby, kterou jsme probírali. Jediné mínus podle mě je, že to bylo trošku dlouhé, ale to je jen maličkost. Lia
  • Podle mě nejlepší vlastivěda na světě. Sam
  • Hodně jsem si toho zapamatovala. Dina
  • Hodina byla super. Dan
  • Líbilo se mi, že jsem se mohla vcítit do doby, kterou jsme probírali. Maya
  • Mně se to moc líbilo, bylo to vtipný a zábavný. Lora
  • Mně se to moc líbilo a myslím, že to byla skvělá hra a že to byl dobrý nápad udělat z vlastivědy deskovou hru. Hodně jsem se naučila a bylo to velmi zajímavé. Stella
  • Veroniko, projekt měl celkově u nás i u dětí veliký úspěch. Zpětné vazby jsme si ještě dali v pátek. Psali mi i rodiče, že děti o tom doma vyprávěly a rodiče byli opravdu vděčni za připomenutí všech hrůzných dějin a hlavně došlo k pochopení celého vývoje až po sametovou revoluci. Rina konečně poznala, že Stalin nebyl ten hodný, 

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.